Top
Facebook Sayfamız Twitter da Takip Edin
Ulusal Kriminal Broşür

== UKB Broşür == Unutmadan bilgisayarınıza indirin. İhtiyacınız olacak...

AVUKATLARA TEKNİK HİZMET AVANTAJLARI ve DETAYLAR


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun yıllık kapasitesi 3.000 iş çözümüdür.

Bunun 2.000 adedi Mahkeme ve Savcılıklara, 800 adedi avukatlara, 200 adedi Yurtdışı Adli Makamlara ve Avukatlara ayrılmıştır.


BÜRO'nun;
T.C. Mahkeme ve T.C. Savcılıklarından gönderilen talimatları, kabul etmeme keyfiyeti yoktur. İşler derhal sıraya alınıp, gereken yapılmaktadır. Ancak, avukatların savunmacı olmaları nedeni ile, avukat talimatlarında, taleplerin BÜRO'nun önemli kriterlerine uyup uymadığına bakılır.
Etik, objektif, adil olup olmadığı gibi hususlar göz önüne alınarak avukatların taleplerinin kabul edilip edilmemesi BÜRO'nun tercihidir.


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, avukatların savunma dosyalarındaki materyalleri,  güçlü donanımları, tecrübeli kriminal uzmanları ve 10.000' e yaklaşan resmi iş tecrübesi ile inceler. Avukatların göremediği ve çoğu zaman da göremeyeceği birçok teknik detayları en ince ayrıntısına kadar görür.


BÜRO uzmanları,
Bir savunma dosyasındaki en kıymetli unsurlar olan,
iyi görülemeyen görüntüler,
anlaşılamayan ses kaynakları üzerinde çalışmalar yapar,
görüntü ve seslerin şüpheli şahıslardan kimlere ait olduğunu belirler,
olaylardaki tahrik unsurları tespit eder,
olayda silah ya da kesici-delici alet kullanılmış ise bunların detaylarını, büyüklüklerini,
namlu ucu alevi, namludan çıkan merminin havadaki hareketlerine varana kadar görür.

BÜRO uzmanları ayrıca,
HTS kayıtlarının incelenmesi ile şüphelilerin olay anında, olay yerinde olup olmadıklarını tespit eder,
şüphelilerin kurdukları tüm irtibatları haritalandırır, şüphelilerin konumlarını kesin olarak belirler.


Müvekkilin suçlandığı veya suçladığı dijital kaynaklar, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinası, SD kart, flash bellekler, harddisk gibi mataryelleri incelemek suretiyle
suç unsurlarını tespit eden uzmanlar,
dosyada şayet suçlama ya da suçlanma konusu belge, doku varsa, bunları da inceler, gerçekleri açığa çıkartır ve avukata sunar.

BÜRO uzmanları, dava dosyasının tamamını,
Görüntü, ses, adli belge, doku, hekim muayene raporları, HTS kayıtları, otopsi fotoğrafları, videoları, otopsi raporları, ifadeler bakımından değerlendirir ve sayılan tüm doneler bakımından tüm dava dosyası üzerinden irdeleme yapar.

Çoğunlukla da;
teknik maddi deliller ortaya çıkmadan avukatın eksik ve hatalı doğrultuda savunma yaptığını fark eder ve avukatı bu yönde bilgilendirir.

BÜRO'nun  teknik çalışmalarının adaletin çabuk, hızlı, adil ve etkili olarak sonuçlanmasındaki katkısı,
bugüne kadar avukatlardan olduğu gibi  savcı ve yargıçlardan da büyük teşekkür toplamıştır.

BÜRO avukatlardan gelen talebi, kısa bir ön inceleme süreci ile ve düşük bir ön inceleme bedeli ile değerlendirmeye alır.
Savunmanın beklentisi doğrultusunda ve savunmayı güçlendirecek doğrultuda doneler olduğunu hissettiğinde, avukatın talebini kabul eder.
Bu teknik çalışmanın bedelini belirler ve savunmaya bildirir.

Her olayın, her işin kendine göre çok özel bir değerlendirmesi olmakta olup, her olay birbirinden farklı değerdedir. Bu nedenle, teknik çalışmalar için standart bir ücret tarifesi mevcut değildir.

Böylece başlangıç ve ön inceleme ile birlikte, değerli savunma avukatları teknik olarak güçlü bir yardım alıp alamayacaklarını öğrenmiş olurlar.

İnceleme sonucu elde edilen tüm bulgular,
orijinal görüntülerden, dosya içeriklerinden alınan görüntü, ses, belge gibi donelerle bezenmiş olarak deşifre klibi haline getirilir.

BÜRO uzmanlarının,
Mahkeme yargıçlarına ve Cumhuriyet Savcılarına,  gördüğünü ilk üç dakikasında  aktarabilme yeteneğini kullanarak hazırladığı,
toplamda yaklaşık altı dakikalık deşifre klibi ve deşifre klibinin gerektiğinde binlerce sayfaya ulaşan basılmış hali rapor olarak sunulur.