Top
Facebook Sayfamız Twitter da Takip Edin
Ulusal Kriminal Broşür

== UKB Broşür == Unutmadan bilgisayarınıza indirin. İhtiyacınız olacak...

Görülen lüzum üzerine ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun çalışmaları yargıya %10,
avukatlara %90 seviyesine çıkarılmıştır.


Hangi makam veya hangi kurumca, Her nereden veya kimden gelmiş olursa olsun Bir RAPOR, Görüntü, ses, Sahte evrak, Balistik, Bilişim suçu, internet suçları vs her neyse içeriği itibarıyla

gerek Yargı makamı olan Mahkeme ve Savcılıklar, gerekse Avukatlar tarafından İtinasız eksik ve hadiseyi YARGI'ya izah etmekte yetersiz olduğuna inanılıyorsa,


veya açılamıyor görülemiyor yapılamıyor vs gibi gerekçelerle başarısız halde YARGI'ya iade edilmiş olup olay tıkanma noktasına doğru gidiyorsa,

İster Yargıç veya Savcılar ister Avukatlarca gerek başlangıçta önceden veya bilahare tıkanma sonrasında da,


Uluslararası alanda Kriminal çalışmalar yapan ÖZEL kuruluş (UKB)'ye gönderilerek


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun yoğun emek ve ''Hedefe mutlak odaklı OLAY'ı bitiren''başarılı çalışmalarından istifade etmek, (istendiği takdirde) mümkün bulunmaktadır.AVUKATLARA ''ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun TEKNİK ve BAĞIMSIZ ADLİ TIP MÜTALAALARI''

( UKB ) ;


Teknolojiyi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de takiple Amerika'dan her yıl en az bir üst Eğitim daha alan, KRİMİNAL Lisanslara sahip,


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Adli enstitülerince sertifikalı ve ULUSLARARASI ÜYELİĞİ AKREDİTE EDİLMİŞ uzmanlardan oluşan, yurtiçi ve yurtdışı Adli makamları ile hukukçulara 12 000 civarı ÇOK BAŞARILI ve MUTLAK SONUCA ODAKLI RAPORLAMA ve MÜTALAA vermiş kuruluştur.


(UKB) ;

BAĞIMSIZ TEKNİK BÜRO olarak, öncelikle Avukatlara TEKNİK MÜTALAA HİZMETİ VEREN BİR GÜÇTÜR.


(UKB) 'nin

çok geniş ve etkili Çalışmalarından,

Özellikle avukatlar, aldıkları davanın teknik incelikleri, İddia ve savunacakları konunun her türlü ve her şekilde Teknik desteğinden yararlanmaktadırlar.


( UKB )'nin,

Türkiyedeki

İstanbul, İzmir, Antalya ile İngiltere / Londra ve Amerika Birleşik Devletleri / North Carolina'da kurulu bulunan 12 Büyük Tam donanımlı Kriminal İstasyonlarında halen 16 uzman ve yardımcı uzmanlardan oluşan kadrosu (UKB)'nin doğrudan kendi mülkü olan BÜRO, OFİS ve TESİS'lerinde çalışma yapmaktadır.


Başlıca konuları ise aşağıdaki gibidir ;


1-Görüntü kamera kayıtlarının analizi, tespit edilen MADDİ DELİL'lerin Mahkemede bir defada anlaşılabileceği şekilde Hareketli deşifresi ve KISA METRAJLI DEŞİFRE FİLMİ ile mahkemeye sunumu,


2-Ses kayıtları analizi ve sesin kime ait olduğunun tespitinin yapılmasıyla gerçeğin tape edilerek suç unsurlarının ortaya çıkarılması,


3-Dijital kaynakların Hard disk Bellekler ve GSM telefonlar gibi olayın depolandığı MADDİ DELİL'lerin ortaya çıkarılması,


4-Balistik ve Silahla Bitişik yakın ve uzak Atış yaralanmaları, Atış artıklarından ölüm ve oluş şekilleri ile sair kesici delici alet izlerinin tespiti dosyaya girmiş raporları varsa bunların da analiz icap ettiği hallerde eleştiri ve gerekiyorsa karşı Mütalaa hazırlanması,


5-Adli belge, evrakta sahtecilik ve Yazı imza grafolojisi konularına alt yapısı ve dayanakları çok detaylı raporlamalar yapılması,


6-Olay yerinde Teknik mekanik optik elektronik canlı uygulama ve Kriminal animasyonlarla keşif yapılması, keşfin genelinin videoya alınıp, sunumu,


7-İnternet ve bilişim suçlarının ortaya çıkarılması, internete düşen, insanları ve aileleri şüpheye düşüren resim ve videoların analiz edilerek kişi tespiti yapılıp gerektiğinde yargıya sunulacak şekilde Raporlanması,


8-Adli Tıp Raporları, Otopsi Görüntüleri ve Bilirkişi raporu olarak dosyaya sunulan belgelerin analizi konusunda ÇOK GÜÇLÜ TEKNİK DESTEK ve MÜTALAA'ların AVUKATLARa verilmesi gibi ince konulardaki

(UKB) mutfağında hazırlanan bu çalışmalar ;


9-Kimyasallardan Patlayıcı, Parlayıcı, Toksik -Zehirli GAZ ANALİZLERİ, oluşan kazalardaki tedbir kusurları ve sonrasında yapılması muhtemel sahteciliklerin ortaya konulması,


10-Trafik kazalarının CSI tarzı deşfire, Suç oran tespiti ve raporlanması,


11-Genetik kalıntıların olup olmadığının tespiti,


12-Adli Muhasebe ve Mali defter incelemeleri,


bir ÖZEL TEKNİK MÜTALAA olarak sunulduktan sonra Avukat konuya odaklanarak çalışmayı kendi çalışmaları ile ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE DAVANIN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK ŞEKİLDE savunmasına ODAKLANMAKTA,


takdiri Yargıya ait ve bilimsel olarak aksinin ispatı zor olan güçte hazırlanmış YAZILI, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ( UKB ) raporunu yargıya sunabilmektedir.


'' (UKB) ''

'ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' matematiksel gerçeklikte Bağımsız ve Objektif MADDİ DELİL HİZMETİ veren,

BAŞARILARI VE ETKİSİ 8 (sekiz) SENEDİR, Uluslararası yabancı ülke yargı ve hukukçularıyla TÜRKİYENİN HER KÖŞESİNDEKİ Mahkemeler ve Savcılıklar gibi YARGI BİRİMLERİNCE, GÖRÜLMÜŞ DUYULMUŞ yüzlerce takdir ve teşekkürler almış AVUKATLAR ve HUKUKÇULARCA BİLİNEN ALTERNATİF BİR TEKNİK GÜÇ ve KURULUŞTUR.


FACEBOOK SAYFAMIZI ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYIN
GELECEKTE DE ANİDEN Bİ İHTİYAÇ DUYULABİLECEĞİNİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK
AŞAĞIDAKİ BROŞÜRÜ BİLGİSAYARINIZA VE CEP TELEFONUNUZA İNDİRİP SAKLAYIN.
ULUSAL KRİMİNAL BROŞÜRÜ İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN