Top
Facebook Sayfamız Twitter da Takip Edin
Ulusal Kriminal Broşür

== UKB Broşür == Unutmadan bilgisayarınıza indirin. İhtiyacınız olacak...

YAZI - İMZA - OSMANLICA BELGE VE EVRAKTA SAHTECİLİK RAPORLAMALARI

Ülkemiz saygın üniversitelerinden mezun olup, sonrasında adli tıp enstitülerinden master eğitimi alan BÜRO uzmanları,

sadece Türkiyedeki eğitimleri ile kalmamakta,


günün şartlarına göre, kriminalistik konusunda, en yüksek teknoloji ve en etkili metodolojileri, dünyanın en etkili - gelişmiş ülkelerinde takip etmekte ve hızlandırılmış kurslara katılmaktadırlar.


Bu şeklilde,


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO; Teknik gücü ve  ciddi çalışmalarına dayanan DERİNLEMESİNE İnceleme ve ANALİZLE;

Sadece Latin harflerine değil,


Eski Yazı - Osmanlıca - Arapça - Rus ve Slav dilleri alfabesi olan KRİL yazılarına da

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun ana uzmanlarınca


TEHDİT-ŞANTAJ-EVRAKTA SAHTECİLİK VE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA GEREKEN GRAFOLOJİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR.


ADLİ BELGE ,ÇEK, SENET  İMZA SAHTECİLİĞİ - TEHDİT MEKTUPLARI -

(Rus-Arap-Latin Dilleri dahil her türlü el ve makine yazıları)

-

NÜFUS -TAPU SİCİL KAYITLARI VE

KADASTRO KAYITLARINDA SONRADAN YAPILAN SAHTECİLİKLERE OLAY YERİNDE TETKİK VE TESPİT İLE RAPORLAMA,

KRİMİNAL İNCELEMESİ VE RAPORLANMASI.

--


Kriminal Büro Umzanları;

ADLİ BELGE VE YAZI İMZA UZMANLIĞI ÜST DERECE  SEMİNER VE KURSLARINDAN;


AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' Üniversitelerinde


SECURINK - USA Kurumundan Gİzli Mürekkep teknolojisini,

FOSTER & FREEMAN  U.S.A. 'dan ADLİ BELGE ve GENEL DÖKÜMAN larda kağıt dokusu, sahtecilik tekniklerini,

U.S. SECRET SERVİCE otoritelerinden  BELGE ANALİZİLERİNİN TATBİKİ VE UYGULAMALI MAKİNALı eğitimlerini,

Basılı belge ve hazırlanmış belgelerde sahteciliklerin tanınması tekniklerini,

KLASİK GRAFİK SANATLAR işleme ve dijital Baskı Sahtecilikleri eğitimlerini,


RUSYA - MOSKOVA' Üniversitesinde;


Kril - Slav - Rus  alfabesi basılı ve el yazılı sahtecilik ve taklit eğitimlerini,

İnsan yazı karakteristikleri, ve taklit yeteneklerinin sınırlarını,

İmza taklitlerindeki başlıca hataları,

Transfer yazı ve transfer imza tespitleri eğitimlerini tamamlamışlardır.TATBİKİ VE UYGULAMALI OLARAK  üst düzey Adli Belge-Kriminal Eğitimi alan   ,

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ,Uzmanlarıyla;

Arap-Osmanlı-Rus Yazılarını GRAMERLİ TAM OKUR YAZAR halde geçen son 5 sene içerisinde öğrenmiş ve

Tatbiki - Uygulamalı GRAFOLOJİK - ADLİ BELGE ve SAHTECİLİK UZMANI yetenekleriyle donanımlı olan

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ,

SORGUYA - YARGIYA VE AVUKATLARA

TÜRKİYE GENELİNDE ADLİ RAPORLAMA VE BİLİRKİŞİLİK YAPMAKTADIR.

UV ışık altında yeşil renkte parlama veren floresan etkili kılcal lifler


IR ışık altında mürekkep rengi görülmemekte, kalemin kağıtta oluşturduğu çukurların derinliği incelenebilmektedir.

Belgenin seçilen belirli bir kısmının muhtelif dalga boylarında ışık yayan bir kaynak altında incelenmesi

Farklı dalgaboylarındaki ışıklar ile incelendiğinde, senet bedelleri üzerinde yapılan tahrifatlar açıkça görülmektedir.

Belgenin seçilen belirli bir kısmının muhtelif dalga boylarında ışık yayan bir kaynak altında incelenmesi

ADLİ  BELGE  VEYA  SAHTECİLİK suçunun incelenmesi  gerekten  materyal şayet Mahkemede muhafaza altında ve dışarı çıkartılmasında  bir şekilde sakıncalı bir durum söz konusu  ise;

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanları Video kamera  //  Ses Analizi // Dijital Suç Analizi // Adli Belge analizi ve daha başka sistemlere sahip 

SEYYAR KARAKOL GÖREVİNDE TAM  DONANIMLI  ARAÇLARLA veya SEYYAR KARAKOL EKİPMANLARLA, Mahkemelerin veya C.Başsavcılıklarının olduğu şehirlere gidebilir, orada gereken Adli Analiz çalışmasını yapabilirler.


********************

Çoğunlukla karşılaşılan olaylarda; Yazılı metin imzalanırken, metin ile imza arasında fazlaca boşluk bırakılması ile, kötü niyetli kişilerin imzanın üstündeki kısmı keserek fazlaca olan boşluğa ya aynı bilgisayar yazı karakteri ile veya elle doldurulmak suretiyle kişinin varislerinin borçlandırıldığı görülmektedir.


En acısı ise; bu sahtecilik işlerinin,

HİÇ UMULMAYAN VE ASLA YAPMAMASI GEREKEN, TEKNİĞİNİ VE TEDBİRİNİ BİLEN KİŞİLERCE ORGANİZELİ OLARAK YAPILDIĞI MÜŞAHADE EDİLMEKTEDİR.


Evrak, Senet, Çek ve benzeri muhtelif materyal üzerine yazılmış yazıların veya atılmış imzaların orijinalleriyle KRİMİNAL SİSTEMLER ile mukayese edilerek Analiz edilmesi ve raporlanması hizmetleri verilmektedir.


YAZI KRİMİNOLOJİSİ ÜZERİNDE KRİMİNAL BÜRODA YAPILAN İŞLER

1 - Aidiyetinden kuşku duyulan yazı ile referans ( esas ) yazımların karşılaştırılarak aynı el ürünü olup olmadıklarının tespiti

2 - Aidiyetinden kuşku duyulan imza ile referans ( esas ) imzaların karşılaştırılarak aynı el ürünü olup olmadıklarının tespiti

3 - Belgelerin kriminal yönden incelenmesi ile, akleme, eksiltme, tahrifat olup olmadığının tespiti

4 - Yazıcı, daktilo yazıları, kaşe ve mühür baskıları para, çek, pul vb. basılı materyalerin analizi ile tespiti istenen tüm hususların aydınlatılması ve benzeri işlerdir.Aidiyet İncelemeleri Hakkında Teknik Bilgi


Kişiler yazı yazarken ve imza atarken fiziksel,  zihinsel, duygusal, eğitime bağlı vb. iç ve dış birçok faktörlerin etkisi ile başkalarından farklı ve kendilerine has hareketler yaparlar. Bu farklılıklar (veya benzerlikler) araştırılarak, incelenen yazı veya imzanın aynı el ürünü olup olmadığı çoğu zaman tespit edilebilir. Çalışmaların büyük bir kısmı bu farklılık ve benzerliklerin araştırılmasına dayalıdır. Bu inceleme ve araştırmalar bütün dünyada geçerli profesyonel bir İnceleme Metoduna ve bu metodun karşılaştırma kriterlerine dayanır. Bu metodun en çok kullanılan karşılaştırma kriterleri;  tersim (resmetme) tarzı, seyir (akıcılık), sürat (hız), meyil (eğim), istikamet (yön), istif (yerleştirme), sayfa düzeni, fulaj (baskı), cesamet (irilik), noktalama alışkanlıkları, başlangıçlar, bitişler ve özel alışkanlıklardır .


İncelenmesi istenen evrak, belge, çek-senet veya yazılı dökümanın çok yüksek çözünürlüklü scanner(tarayıcı) ile taranmış veya yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinası(en az 5 Megapiksel) ile titretmeksizin fotoğrafları çekildikten sonra belirtilen e-mail adresine postalandığı veya posta-kurye-kargo-APS gibi yollarla ulaştırıldığı takdirde ve inceleme ve sözlü sonuç bildirme ücreti belirtilen banka hesabına havale edildiği takdirde incelemenin sözlü sonucu genellikle bir - iki gün içersinde telefonla öğrenilebilir.


Sadece imza aidiyeti tespiti çalışmalarına özel olarak, "ön inceleme bedeli" ödenmesine gerek bulunmamaktadır.İmza aidiyet tespiti başvuruları sırasında bir defada 750.-TL ödeme yapılmasını takiben, imza aidiyetine ilişkin oluşan kesin kanaat sözlü olarak bildirilmektedir. Sözlü kanaat bildirimi ardından, rapor tanzimi için, her olgu için değişken olan rapor bedellerinin yatırılması gerekmektedir.Rapor tanzim bedeli, sözlü sonuç bildirimi sırasında aktarılmaktadır.)


Bu konudaki daha detaylı bilgiyi "Başvuru ve Ücret" bölümünde inceleyebilirsiniz.


Makbuz bedeli üzerinde tahrifat olup olmadığı ile ilgili teknik çalışmaların yürütülmesi için BÜRO' ya gönderilen evrak,
farklı dalgaboylarındaki ışıklar altında dikkatle incelenmiştir.İlk bakışta dikkat çekmemekle birlikte, farklı dalgaboylarındaki ışıklarla altında incelendiğinde, "536" sayısının "586" sayısına değitirildiği oldukça net bir biçimde anlaşılmıştır. Bulgular raporlanmış ilgili birime sunulmuştur.

"3" rakamının "8" rakamına değiştirilmesinde, kullanılan kalemlerin mürekkep tonlarındaki farklılık özel ışıklar ile belirgin hale getirilmiştir.

Çek bedeli kısmında tahrifat yapıldığı iddiaları ile BÜRO' ya teslim edilen belge üzerinde yapılan derin çalışmalar ile gerçek ortaya çıkarılmıştır.

Görünür ışık altında evrak incelendiğinde, "46"  dikkat çeken herhangi bir sahtecilik unsuru görülmemektedir.
Ancak, tahrifat olgularında belgelerin mutlaka birkaç farklı ışık kaynağı  ile incelenmesi gerekmektedir.

Evrak üzerinde yapılan tahrifat analizlerinde, "46" yazımında "6" rakamının işaretli kısmının, diğer yazımlara göre daha açık tonda olduğu dikkat çekmiştir.Bu da, yazımın orijinal halinin "40" olduğu daha sonradan "46" şekline değiştirildiğini göstermektedir.

Aynı belge, IR - kızılötesi ışık ile incelendiğinde, bu kez mürekkep pigmentlerinin kaybolduğu gözlemlenirken, kalem basıncı ile kağıtta oluşan derinlik tespit edilebilir.  "4"  ve "0" rakamının benzer basınç ile yazıldığı anlaşılmakta iken, görülür ışık altında oldukça belirgin olan "6" rakamının üst kısmı görülmemektedir.

2005 - 2013 yılları arasında ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'da kullanılmaktadır.

- Foster+Freeman kriminal ışık sistemleri,
- Almanya - Kaiser technique,
- İsveç - Lynn görüntü işleme modülleri kullanılmak suretiyle ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da konfigüre edilip,


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun İstanbul İzmir Londra ve İsveç birimlerinde kullanılmak üzere dört adet üretilmiş olan bu sistemler,
BÜRO' nun halihazırda kullanılmakta olduğu en gelişmiş sistemlerindendir.


MENFİ TESPİT ACİL ANALİZİ

Atılan imzanın aidiyetinden kuşku duyulduğunda veya atılan imzanın birine aidiyeti iddia edildiğinde,
gerçeğin öğrenilip, hukuksal aşamaların buna göre yönlendirilmesi adına adli belge incelemeleri yapılmaktadır.


Çek , senet , anlaşma, protokol , sözleşme vs. gibi belgelerde yer alan paraf ve imzaların,
açılmış ya da açılacak olan MENFİ TESPİT davalarında, adli aidiyet analizlerinin yapılması,
sonucun en kısa süre içerisinde telefon ile ya da yazılı olarak bildirilmesi, talep edildiğinde adli raporlanması,  ACİL MENFİ TESPİT ANALİZİ kapsamında ULUSAL KRİMİNAL BÜRO  bünyesinde yapılmaktadır.


Eksiksiz olarak gönderilen materyallerin kabulünü takip eden üç iş günü içerisinde, oluşan kanaate ilişkin kesin sözlü sonuç bilgilendirilmesi yapılmaktadır.


Sözlü sonuç bedeli 750.-TL olarak belirlenmiş olup, başvuru sırasında bir defada ödenmesi gerekmektedir.Bu bedelin haricinde ayrıca herhangi bir ön inceleme bedeli ödenmesine lüzum bulunmamaktadır.

Kanaatin sözlü olarak öğrenilmesinin ardından talep edilen raporun bedeli her olgu için değişken olduğundan, belirlenecek olan bedel BÜRO' dan öğrenilebilir.


Çalışmaların sözlü bilgilendirme bedelleri ve gönderilmesi gereken materyaller hakkında ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'dan detaylı bilgi talep edilebilir.

Çek bedeli kısmında tahrifat yapıldığı iddiaları ile BÜRO' ya teslim edilen belge üzerinde yapılan derin çalışmalar ile gerçek ortaya çıkarılmıştır.

Görünür ışık altında evrak incelendiğinde, "46"  dikkat çeken herhangi bir sahtecilik unsuru görülmemektedir.
Ancak, tahrifat olgularında belgelerin mutlaka birkaç farklı ışık kaynağı  ile incelenmesi gerekmektedir.

Evrak üzerinde yapılan tahrifat analizlerinde, "46" yazımında "6" rakamının işaretli kısmının, diğer yazımlara göre daha açık tonda olduğu dikkat çekmiştir.Bu da, yazımın orijinal halinin "40" olduğu daha sonradan "46" şekline değiştirildiğini göstermektedir.

Aynı belge, IR - kızılötesi ışık ile incelendiğinde, bu kez mürekkep pigmentlerinin kaybolduğu gözlemlenirken, kalem basıncı ile kağıtta oluşan derinlik tespit edilebilir.  "4"  ve "0" rakamının benzer basınç ile yazıldığı anlaşılmakta iken, görülür ışık altında oldukça belirgin olan "6" rakamının üst kısmı görülmemektedir.

Evrakta sahtecilik olgusuna bir örnek ve BÜRO 'da yapılan analiz

2005 - 2013 yılları arasında ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'da kullanılmaktadır.

- Foster+Freeman kriminal ışık sistemleri,
- Almanya - Kaiser technique,
- İsveç - Lynn görüntü işleme modülleri kullanılmak suretiyle ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da konfigüre edilip,


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun İstanbul İzmir Londra ve İsveç birimlerinde kullanılmak üzere dört adet üretilmiş olan bu sistemler,
BÜRO' nun halihazırda kullanılmakta olduğu en gelişmiş sistemlerindendir.