ÜLKE ÇAPINDA VE ULUSLARARASI
ADLİ  KRİMİNAL  İNCELEME  İSTASYONU
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO
ULUSAL KRİMİNAL; OLAYLI SUÇ RAPORLARI
+90 212   271 79 22  /  İstanbul Büro


OLAY'a ÖRNEK - 1 / ADLİ VİDEO - FORENSIC VIDEO EXAMINATION
22/12/2011 tarihli tahliye haberi

Rüşvet aldığı iddia edilen kişinin , olay yeri görüntüleri dikkatle incelendiğinde mesnet suç ile ilgili hiçbir bulguya rastlanmamış , olayın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediği saptanmış ve raporlanmıştır.ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporunun sunulduğu 22/12/2011 tarihli duruşmada , sanıkların BİHAKKIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.OLAYA ÖRNEK 126- / ADLİ VİDEO - DOSYA DETAYLI ANALİZİ
13/12/2011 tarihli tahliye haberi

Yazlık bir mevkiide , denizin yaklaşık 300m kadar açıklarında meydana gelen, basına da yansıyan , ölümlü JET-SKI - bot çarpışması olayında yargılanan sanığın avukatı tarafından 10/12/2011 tarihinde KRİMİNAL BÜRO ' ya olayın irdelenmesi ve adli rapor düzenlenmesi talebinde bulunulmuştur.KRİMİNAL BÜRO'nun acil iş olarak çalışıp, iki gün içerisinde tanzim ettiği rapor 13/12/2011 tarihli duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna sunulmuş ve aynı tarihli duruşmada sanığın tahliyesine karar verilmiştir.

OLAY'a ÖRNEK - 1 / ADLİ VİDEO - FORENSIC VIDEO EXAMINATION

ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANINA KOMPLO düzenlenmiş ve hazırlanan seks kaseti internete düşürülmüştür. İnternete düşerek insanları töhmet ve kuşku altında bırakan bu kasetin incelenmesi ve görüntülerde şüpheyi çeken ve anomalilerin tesbiti Sn.Genel başkanın Avukatı tarafından ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'dan  istenmiştir.
Yapılan çalışmalarda,Kasetin iki bölümden oluştuğu, seks iddiası olan kısmın tamamen tertip ekleme ilave ve çıkartılan framelerle gerçekleştirildiği,bu görüntülerdeki kişilerin asla iddia edilen kişiler olamayacağı, bunun iddia ve isbat edilmesinin asla mümkün olmadığı, Bütün TV kameraları yerli ve yabancı basın mensupları karşısında  yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren bir basın toplantısında açıklanmıştır.
Bu açıklamamızdan 3 gün sonra olayla ilgili olarak ta Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal Raporları açıklanmış ve raporlar ilk açıklamayı cesurca ve iddialı olarak yapan ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporlarını aynen teyid etmiştir.( Bu çalışmamız da çok takdir toplamıştır)
------

OLAY'a ÖRNEK -2 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

İki kişinin Ölümlü silahlı Vuruşması sonucunda meydana gelen ölümlü olayda, civarda yaklaşık
40 kişi kadar bir kalabalık olmasına rağmen hiç kimse korkudan şahitliğe yanaşmamakta iken, taraflardan birisi o esnada olay yerinde MOBESE kamerası kayıtlarındaki  kalabalıktan bir kişinin eşkalini  örnek tutarak ve birini dışardan bulup, kendilerine olay yerinde olmayan bir itirafçı şahit hazırlar ve mahkemeye dinletirler.
Karşı tarafın avukatı ise bu olay üzerine, acaba şahit diye getirilen kişi gerçekte olay yerinde görgü tanığı olarak var mıdır diye olay yeri MOBESE kamerası kayıtlarını
ULUSAL KRİMİNA BÜRO'ya getirip mahkemeye sunulmak üzere  genel inceleme ve çözümleme ister. Sonuçta ortaya şahit diye çıkartılan kişinin, üstü başına, giysilerine ve elindeki taşıdığı çantanın içindeki nesneye ve çantanın ağırlığına kadar ve kişinin kilosunu boyunu ve yaşını % 0.1(binde bir ) hassasiyette tesbit ederek mahkemeye raporunu sunar. Mahkemede eni, boyu, kilosu ile elindeki ve sırtındakiler örtüşmeyen kişinin iddia edilen eşkali ve giyim tarzı ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya bildirilen kişi olmadığının düşünülmesi gerektiği savunması Tutuklu-Şüphelinin Müdafii olan Avukat tarafından İşin Sahibi Ağır Ceza mahkemesine sunulur .


OLAY'a ÖRNEK -3. /ADLİ VİDEO- FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Bir yaya geçidindeki Ölümle sonuçlanan trafik kazasının 200 Metre uzaktaki bir kamera tarafından tesadüfen elde edilen kamera görüntülerinin kaydedildiği CD'yi İşin Sahibi Olan Ağır Ceza mahkemesi,olay anındaki geçişin yayaya mı sürücüye mi ait olduğunun ve aracın hızının tesbitini Ankara Kriminal Polis Laboratuarı'ndan ister. Polis laboratuarı olaydaki CD'nin görüntülerinin ihtiyaç olan kodeksleri olmaması nedeniyle açılamadığını ve bu konuda bir çalışma yapamayacaklarını  belirterek raporunu mahkemeye gönderir.Mahkeme bahse konu Görüntü CD'sini bu defa aynı istekle
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya gönderir.Burada gereken görüntüler ortaya çıkarılır zoomlanan görüntüler netleştirilir, ve aracın yayaya çarpma anından önceki son 6 saniyede, kamera kadrajındaki görüntüden hızının, ilk başta 66 kilometre/saat iken kaza yerine 16 metre kala hızını 49 km ye düşürdüğü, ve Maktule çarpma anındaki darbe hızının ise 33.6 kilometre /saat olduğu, ve o esnada da trafiğin yayaya değil araca açık olduğu işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek ve kesin olarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere raporlanır.OLAY'a ÖRNEK -4 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Bir cinayet olayına konu olan kamera kayıtlarından, Mahalli Kriminal Polis bilirkişi Raporu mahkemeye intikal ettiğinde raporda, Failin elindeki aletin görülemediğinden bahisle raporun kesinlik kazanmaması üzerine, İşin sahibi Ağır Ceza mahkemesi Görüntülerin bu defa
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından incelenip raporlanmasını talimatla ister. Alınan görüntüler derinlemesine analiz ve incelemeye tabi tutulup raporlaması yapılır ve kişinin elinde sağ avuç içinde ve uzun kol gömleğinin sağ kol ucunun içerisine doğru saklanan bir nesne olduğu ve bunun ancak avuç içine sığabilecek boyutta kesici delici olduğu açıklanır ve işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporu mahkemeye sunulur.


OLAY'a ÖRNEK-5 / ADLİ VİDEO- FORENSIC VIDEO EXAMİNATION

Uyuşturucu taşıyıcısı kişi ve Narkotik Malzemeleri, Doğudan gelen bir trende kuşku üzerine tesadüfen yakalanır. Kişi suçunu inkar etmekteyken Kişinin elde edilebilen MOBESE veya özel kamera kayıtlarından, Mahalli Polisin Kriminal bilirkişi raporu mahkemeye sunulduğunda kişinin tam olarak tesbit edilemeyeceği öne sürülen Polis raporunu İşin sahibi olan Ağır Ceza Mahkemesi bu defa Olay Kamera görüntülerini
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya talimatla gönderip, olay sonrasında kişinin Polis merkezinde mukayese edilmek üzere sonradan alınan canlı video kaydı ve ön arka ve yanlardan alınan muhtelif resimlerinden,Uyuşturucu taşıyıcısı savıyla suçlanan kişinin önceki kamera görüntülerindeki kişi olup olmadığının raporlanması istemi üzerine,
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'da yapılan kapsamlı çalışma sonucunda Bahse konu kişinin aynı kişi olduğunun düşünülmesi gerektiği işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek ve raporlanarak mahkemeye sunulur.


OLAY'a ÖRNEK-6 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Planlayarak ve tasarlayarak silahla adam öldürmek şeklinde bir olayın çözülüp karara bağlanamayan kötü görüntüleri İşin Sahibi Ağır Ceza mahkemesi tarafından
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya açılım ve çözüm için Talimatla gönderilir.Yapılan çalışmalar sonrasında Failin maktule yanındaki kişiye 4 kurşun sıkarak yaraladığı, maktulün ise 11 kurşun ile öldürüldüğü raporlanarak işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek mahkemeye sunulur.OLAY’a ÖRNEK-7  / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Gasp ve Cinayetle sonuçlanan Yabancı uyruklu kadının Cinayet Failinin Jandarma  ve mahalli Hazırlık Soruşturma safhasında Jandarma tarafından elde edilen kamera kaydı ekinde ,
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya 5171 sayılı CMUK nun 66 maddesi gereğince ek ifadeler tutanaklar ve başkaca bilgiler eşliğinde komple dosya olarak acilen Raporlanması istemiyle C.Savcısı tarafından verilir.Yapılan çalışmalar neticesinde  Şüphelinin ve azmettiricinin olduğu detaylar C.Savcısına gizlilik çerçevesinde acilen Raporlanarak kayıtlı DVD ortamında ve Mühürlü olarak sunulur.


OLAY’a ÖRNEK-8 / ADLİ VİDEO- FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Ünlü Bir Kuyumcu ve Döviz Büfesinin Piyasaya Sahte Para banknotu sürmesi şüphesiyle yakalanan yabancı uyrukluların banknotları  Dövizciden aldıklarını söyledikleri Döviz büfesi personeli gözaltına alınarak soruşturma savcısı karşısına getirilir. Büfe yetkilisinin kişilere verdiği paralara ait kamera görüntülerindeki izlenebilen para banknotlarında Sahte olduğundan şüphelenilen kupürler olup olmadığı, varsa kaç adet kupür olduğunun Hazırlık Dosyası aşamasında ilgili C.Başsavcılığı ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’dan bir uzmana davetle görüntü kayıtlarını teslim eder ve acil Rapor ister.Tutuklama istemiyle celbedilen Döviz büfesi personelinin bekleme aşamasında acilen hazırlanan Raporda Döviz büfesinden Yanlış bir iş çıkmadığı ve sahte para sürülmediğini
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporlayarak ve Kriminal ortamı DVD ye kaydederek C.Savcısına sunar.


OLAY'a ÖRNEK-9 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Kalabalık bir çarşı ortamında her iki tarafa da akmakta olan trafikte bir kadının bir TIR tarafından ezilerek öldürülmesi savıyla sürücü tutuklanır.Şüphelinin avukatı
150 metre uzaktan alınmış sıradan ve çok zor seçilen Kamera görüntülerini
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya getirip Ağır Cezaya sunulmak üzere  çözüm-analiz ve raporlama ister.Yapılan derinlemesine çalışmada Görüntü tam olarak görünür hale getirilir ve Kadına çarpanın TIR olmadığı, hemen olay yerine yaklaşmakta ve o anda orada TIR ile aynı hizada olan bir otomobilin kadına çarparak sola savurup,hemen aynı hizada ve ağır bir hızda geçmekte olan TIR'ın ön ve dorse tekerleri altında ezilme şeklinde Ölümün vukua geldiğini TIR'ın o kadar yüküne rağmen ilk 2 metrede çakılarak durduğunu, ve  TIR'ın bu olaydaki kusursuzluğunu saniye ve saliselerle olan görüntüleriyle canlı olarak mahkemeye işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek sunar.OLAY'a ÖRNEK-10 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Bıçaklama ve Ölümle sonuçlanan bir olayda fail tutuklanır.İşin Müdafii olan Avukat Görüntünün olduğu uzaktan alınmış ve gece vaktine ait kamera kayıtlarını havi DVD yi ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya getirip Davanın görüldüğü Ağır Ceza mahkemesine ibraz etmek üzere Analiz,Çözüm ve raporlama ister.Yapılan çalışmada Kişinin kalabalığın arasına ayırmak üzere girdiği, ayrılmayınca geri çekilip 20 saniye beklediği sonra vicdanı elvermemesi üzerine tekrardan ayırmak üzere olay yerine gittiği ve kalabalığın bu defa kişiye husumet tevcihi ile saldırı sonucunda kişinin 8 kişi arasında kendisini korumak amacıyla olduğu izlenimi alına sağ el hareketiyle ölüme sebebiyet veren bir darbe yaptığı işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek ve  raporlanarak mahkemeye sunulur.


OLAY'a ÖRNEK-11 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Ağır Silah kullanarak şehirlerarası bir benzinlikte olay yaratan kişilerin olay yerinden kaçışlarını ve kaçış sonrasında karıştıkları bir kazadaki görüntülerinden, mahkeme mahalli Polis Kriminal Bilirkişi raporunu Polisten ister.Gelen raporda olaya karışan kişilerle kaçarkan trafik kazasına karışan kişilerin tam olarak tesbitinin mümkün olmadığını raporlayan Polis raporunun sonrasında,İşin Sahibi olan Ağır Ceza mahkemesi bu defa Görüntüleri ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya Talimatla gönderir.Olay açığa çıkartılıp olaya karışan Kişilerle kaza yerindeki kişilerin aynı kişiler olduğunun düşünülmesi gerektiği şeklindeki raporu işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek mahkemeye sunulur.


OLAY'a ÖRNEK-12  / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Gece yarısı sonrasında bir Anadolu kasabadaki ıssız sokakta bulunan bir Kahvehanede meydana gelen Cinayet olayının Polis Olay yeri tutanakları mahkemeye intikal ettiğinde ortada fail veya faillerle ilgili bir hususun göze çarpmaması üzerine, İşin Sahibi Ağır Ceza Mahkemesi karanlık ve çok kötü şekilde alınmış olan Kamera görüntülerinin incelenme çözümlenme ve raporlanmasını
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'dan talimatla ister.Yapılan çalışmalar sonunda olayda kuşku duyulan iki kişinin haricinde üçüncü bir kişinin olay yerine girdiği ve sonrasında üçü birden olay yerini terk ederek, yan sokağa saptıkları ve o saniyelerde çağırdıkları dördüncü bir kişinin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştıkları ,planlı ve tasarlanmış dört kişinin karıştığı bir Cinayet görüntüsü verdiği izlenimi saniye saniye ve canlı irdeleme video kayıtları ile işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek Ağır Ceza mahkemesine sunulur.OLAY'a ÖRNEK-13 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Ölümlü trafik kazasında,Şehirlerarsı bir yolda seyreden minibüsün şoförü ihtiyaç gidermek için aracı sağa çeker.İhtiyaç Sonrasında karşı istikamete geçmek için soluna bakarak orta refüjden geçişin mümkün olduğu noktaya geçerken aniden bir motosikletin çarpması ve üzerindeki iki kişiden birinin Ölümüyle sonuçlanan olayda araç sürücüsü tutuklanır.Araç şoförü motorsikletin ışıklarının yanmadığını iddia ederek İşin Müdafii olan Avukat kanalıyla Bahse konu yerdek 200 metre kadar uzaktan alınmış yağışlı ve gece vaktine ait kamera görüntülerini
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya intikal ettirip görüntü doğrultması, çözüm ve İşin Sahibi olan Ağır Ceza mahkemesine sunulmak üzere raporlama talep eder.Yapılan kapsamlı çalışjma sonrasında, Motorsikletin saatte 90 kilomettre hızla gitmekte iken, sadece arka stop lambalarının değil 200 metreden 4 metreden bile görülemeyecek şekilde yanmakta olabileceği,ve fakat ön farlarının asla yanmadığı
şeklindeki işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek raporlanmıştır.OLAY'a ÖRNEK-14  / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

357 Magnum tabancayla ve Ölümle sonuçlanan bir olay ünlü bir Plazada gerçekleşir.Kişilerden hiç biri cinayeti sahiplenmezler.Kişiler tutukludurlar.Olay yeri Kamera görüntüleri
ULUSAL KRİMİNAK BÜRO'ya intikal eder ve görüntü analizi ve çözümü ile kişilerin görüntülerde üzerlerinde silah olup olmadığı sorulur.
Yapılan çalışmada kişilerden birinin görüntülerine verilen özel ışıkla basitçe anlatımla video kameradan kişilerin rontgeni görülür.Tutuklu kişilerden birinin Müdafiileri olan avukatların talebi doğrultusunda dikkatle incelenen müvekkilleri olan tutuklunun üzerinde asla silah bulunmadığı hususu raporlanarak, işin sahibi Ağır ceza mahkemesine tevdi edilmek üzere müdafilerine işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek teslim ediilir.


OLAY'a ÖRNEK-15  / ADLİ RAPOR-FORENSIC REPORT ANALYSE

Tecavüzle suçlamada,Kişi bir bayanla her ikisi de gönüllü olarak bir Otomobilde oynaşmışlartır.Penetrasyon-giriş yoktur.Bayan sonraki saatlerde olayı yakınına anlattığında bu yakını bunun bir tecavüz olayı olduğundan bahisle polise şikayet sonucu savcılığın sevkiyle mahalli Adli Tıp hekimliğince her iki kişinin de alınan genetik nümuneleri-swaplarının incelenmesinde, vaginal bölgede olmaksızın bayanda erkeğe ait genotiplerin bulunduğu şeklinde Tıbbi ve Teknik adli terimlerin karmaşası nedeniyle ve ilk başta şüpheli durum üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından erkek tutuklanır.Kişinin müdafii olan Avukat Bütün mahkeme dosyasını iddia makamı, şahitler,mağdur ve şüpheli ifadeleri, mahalli adli tıp raporu ve sonrasında İstanbul Adli Tıp İhtisas dairesi raporları, Ankara kriminal polis raporu,yaklaşık 500 sayfalık komple dosyayı incelenmek ve tutuklamaya esas olan Ankara Polis Kriminal Raporu ve İstanbul Adli Tıp ihtisas dairesi raporlarının irdelenmesi ve olabilecek ise karşı alternatif görüşlerini ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'dan talep etmiştir.
Uzman Jinekolog Prof. ve operatörlerimizce Yapılan derinlemesine rapor incelenmesinde,Olayın gerçekleşmemiş bir tecavüz bile olamayacağ, bayanda zorlama izlerinin olmaması, bulunan genotiplerin bulunma yerlerinin ve konumunun dikkate alındığında  giriş-penetrasyon olmadığı ve genital bölgede dahi bulunmasının bir tecavüze işaret etmeyeceği,bunun gönüllü bir birliktelik olduğunun düşünülmesi gerektiği, olsa olsa en fazla basit bir cinsel taciz olabileceği uzmanlarımızca raporlanmıştır.


OLAY'a ÖRNEK-16 / ADLİ RAPOR-FORENSIC REPORT ANALYSE

Tecavüzle suçlamada,Bayan bir başkasıyla birlikteliği sonucu hamile kalmış kürtajla ceninin alınmasını takiben ,bayanın tarafı bu bayanın başkaca varlıklı bir erkek arkadaşının da olduğu ve kişinin zengin bir aileye mensup olduğu nedeniyle planlı bir şekilde yapılan tertip sonucu,bu erkeğin olayın faili denilerek ilk başta tutuklanması sağlanmış daha sonra kişiyle öpüşme resimleri  ve erkeğe ait foroğrafların arkasına el ile sanki erkek tarafından bayana muhatap olarak yazılmış notlar olan fotoğrafları erkekle bayanın birlikteliğine delil olarak mahkemeye sunulmuş ve tutukluluğun devamı sağlanarak,erkek tarafından milyonlarca dolarlık el altından para tutuklu kişinin yakınlarından istenmiştir.Kişinin Müdafii olan Avukat tarafından ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya getirilen komple dava dosyası incelenmek ve resimler, adli Tıp Raporları ve diğer beyanların incelenerek hadisenin ne olabileceği sorulmuştur.
İşlenen ve incelenen resimlerde ve irdelenen Adli Tıp raporlarında Bayanın tutuklu olan şüpheli erkekle genetik şifrelerinin tam olarak uyuşmaması belirtilmesine rağmen, erkeğe ait resmin arkasındaki yazının başkasına hitaben yazılmış iken yazıya ilaveler yapılmak suretiyle erkeği töhmet altında bırakmak üzere tanzim edildiğinin düşünüldüğü,ve şüphelinin bir vesikalık fotoğrafının mağdur olduğu iddia edilen bayana hitaben yazılmış olduğu delil olarak mahkemeye sunulmuş olması şüphesinin ortaya çıktığı,gene aynı şekilde öpüşen iki kişinin resimlerini yakından ve net olarak çekmenin ya cep telefonuyla olması gerektiği veya kurulu olan bir kamera sistemine tuzak olarak düşürülen kişinin öpüşme resimlerinin alınmış olabileceği resimlerin biyometrik ve expozal durumlarından , cep telefonundan çekilmediğinin teknik olarak irdelenmesi sonucunda ,bu öpüşme sahnesinin tripod ve kurulu bir kamera ile çekilmiş olabileceği veya bunu üçüncü bir kişinin gizlenerek çekip daha sonra çekilen resmin yaklaştırılmak suretiyle tab edilmiş olabileceği ve delil olarak mahkemeye sunulduğu şeklindeki ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporu tanzim edilerek İşin Sahibi Ağır Ceza mahkemesine tevdi edilmek üzere işlenmiş Kriminal görüntüler kaydedilerek avukatına sunulur.


OLAY'a ÖRNEK-17 / ADLİ RAPOR-FORENSIC REPORT ANALYSE

Uzuv - Göz kaybı olduğu iddiasıyla açılan bir davada şüpheli kişi mağdurun yüzüne elindeki bardağı vurarak parçalamış ve mağdurun yüzünde ve özellikle gözünde acil ameliyatı gerektirecek durum ortaya çıkmıştır.
Olayı takiben olaydan 15 gün sonra ve olaydan 1.5 ay sonra ve 1.5 sene sonralarda alınan muhtelif Adli Tıp İhtisas Dairesi raporlarında kişinin  gözünün birisinin
20/100 olduğu ve gözlük kullanarak 60/ 100 ve 80/100 olduğu  raporlanarak bunun bir uzuv kaybı anlamına geleceği nihai rapor olarak mahkemeye ulaşmıştır.
Şüphelinin Avukatı tarafından bir takım teknik ve tıbbi terimlerin anlam karmaşasına sebep olabileceği düşünülerek RAPORUN irdelenmesi ve olacak ise karşı görüş bildirilmesi istenmiştir.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanı Doçent Oftalmolog  operatör hekim tarafından Adli rapor ve pre-op- / op/ post-op tüm belgeler ve epikrizlerde yapılan incelemede Kişinin  acil olması gereken ameliyatı bir gün sonra geç yaptırdığı, tedavisinin muhtemelen post-op yarım bırakılmış olabileceği, hastaneden erken ayrılınmış olabileceği hususları da irdelenerek, hali hazırda 60/100 veya 80 / 100 olarak gözlükle görmenin Oto ehliyeti almaya yeterli hatta fazla bir seviye olduğu belirtilerek bunun bir göz kaybı veya uzuv kaybı anlamına gelmeyeceğinin düşünüldüğü raporlanarak , mağdurun şu anda dahi göz tedavisine cevap vereceği rapora eklenerek Müdafii olan avukata işin sahibi olan mahkemeye tevdi edilemek üzere teslim edilmiştir.


OLAY'a ÖRNEK-18 / ADLİ BELGE-FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION

Kişinin ölümünden önce Sahip olduğu büyük kuruluşun idarecileri tarafından imzalatılan bir takım belgelerden , imzanın epey  boşluk bırakılıp atılmış olan bir belgenin üst kısmı kesilerek aradaki boşluğa, aynı yazı karakteri ve aynı ölçekteki yazı boyutuyla eklenti ile,güya kişinin ailesinden
470 000.-TL lik bir  borcun gecikmiş 4 yıllık faiziyle istenmesi üzerine,
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya getirilen belge fotokopisinin derinlemesine analizi istenmiştir.
Yapılan çalışmada Yazının 35 000 defa çapraz kriminal forensic komputer  çalışmasıyla, çizgilerin pixellerine girilmesini takiben, eklenti yapılan kısmın her ne kadar aynı karakterde ve aynı ölçekte harflerle yapıldığı mikroskopla dahi fark edilmemesine rağmen,yazının başka printerde başka zamanda eklendiği, harf karakterleri ve boyutu aynı görünmesine rağmen ULUSAL KRİMİNAL’in çok özel Kriminal Elektronik çalışması  ile harf boylarının voltaj-frekans ve çekilen ampere bağlı olarak değişken zamanda yapılmış print olduğu,eklentide geometrik hataların da bulunmasıyla % 100 kesinlikte tesbit edilerek raporlanmış ve mahkemeye sunulmuştur.
(Not.Bu çalışma ilk defa olmuş ve büyük takdir almıştır)


OLAY'a ÖRNEK-19  / ADLİ BELGE-FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION

Silahlı Kuvvetlerimizle İşbirliği yapan bir Alman kuruluşu Yetkili müdürü, imzasını inkar etmek suretiyle ülkemizden alacak talebinde bulunması üzerine, Konu ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya Adli belge kriminalizasyonu olarak intikal ettikten sonra Almanya’dan bahse konu kuruluşun Noter imza sirküleri temin edilmiş, Konsolosluğumuzdan da müşteki Alman firmasına ait imza tasdikli belgeleri temin edilerek gereken Adli Belge çalışması başlatılmıştır.
Sonuçta Alman kuruluşunun imzasının orijinal ve imzalayan Kişinin eli mahsulü olduğunun düşünüldüğü şeklindeki ULUSAL KRİMİNAL BÜRO raporu ilgili mahkemeye ulaşmıştır.


OLAY'a ÖRNEK-20 / ADLİ PARMAK İZİ- DERMATOGLYPHIC  EXAMINATION

Uyuşturucu Narkotik malzeme sevkiyatı KOM tarafından yakalanan partideki parmak izlerinden Halen tutuklu bulunan kişiye ait olduğo OY ( olay yeri ) veri izi ile Emniyet Genel Müdürlüğü  Merkez Komputerlerinde kayıtlı olan Anahtar İzlerin karşılaştırmasında tutuklu kişiye ait olduğu Polis tarafından raporlanmış ve kişi tutuklanmıştır.
Tutuklunun avukatı tarafından bu defa ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya getirilen ve incelenmesi
istenen OY ve mukayese parmak izleri üzerine yapılan çalışmalarda parmak izinin
Mahalli Emniyet Parmak izi birimi ile Ankara EGM merkez komputerlerindeki anahtar izle aynen uyuştuğu ve tutuklu kişiye ait olduğu ,Polisin raporunun sağlam bulunduğu ve
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından başkaca yapacak bir husus olmadığı şeklindeki
raporu tutuklunun müdafiine sunulmuştur.


OLAY'a ÖRNEK-21  / ADLİ BİLİŞİM SUÇU –FORENSIC COMPUTER EXAMINATION

Karı-Koca arasında Ayrılma davası açılmış bir olayda Erkek karısının akşam evde odasına kapanarak, kapıyı arkadan kilitleyerek erkeklerle CHAT yaptığını ve pornografik suçla ilgili bir kuşkusundan bahisle elde edilecek delillerin koca lehine mahkemeye sunulmak üzere Avukatı tarafından evindeki Notebook'un Adli-Komputer kriminalizesini istenmiştir.
Yapılan çalışmanın ancak mahkemeye tevdi edilebeilceği açıklanarak kabulü üzerine yapılan çalışmada Notebooka format atılarak silinip temizlenmesine rağmen Bayanın MSN yazışmaları, yazıştığı adresler ve yazışma zamanları, gönderdiği açık resimler ve kendisine gönderilen açık erkek resimleri ve videoları bulunup çıkartılarak kaydedilmiş , raporlanmış ve ancak ilgili mahkeme tarafından
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun vereceği şifre ile açılabileceği belirtilerek müdafii avukatına teslim edilmiştir.OLAY'a ÖRNEK-22  / ADLİ BİLİŞİM SUÇU-FORENSIC COMPUTER EXAMINATION

INTERPOL merkezinden , Türk Emniyet birimlerine ulaşan bir
mesajda,Türkiye’den 40 civarında kişinin Bilgisayar ortamında bilişim suçu işlemekte oldukları, Çocuk pornosu sitelerinden Video görüntüleri indirdikleri ve bunun çok sayıda olduğundan bahisle örgütlü bir suç durumu olduğu kanaati üzerine Gözaltılara başlayan Polis,hatırlı ve ciddi bir iş adamını da göz altına alır.
Kişinin müdafii olan Avukat ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’dan olayın Forensic Computer Examination-Adli Dijital Bilişim Araştırmasını ve olayın ne olduğunun tesbitini ister.Sonuçta Elde edilen Bilgisayar hard diski üzerinde Bu konuda çalışma yapılmış olup  gizliliğine istinaden burada açıklama yapılması uygun görülmemektedir.


OLAY’a ÖRNEK – 23 / ADLİ VİDEO –FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Plakası tesbit edilemeyen  bir taksi ünlü bir kuruluşun Motorlu kuryesine çarparak kaçar.
Motor sürücüsü çok ağır beyin hasarı ile komaya girer.Kuruluş tarafından Amerikan hastanesine kaldırılır.Hastanın durumu çok kötüdür ve hastanede 20 gününü doldurmuştur.Kuruluş inatla civardaki bir çok video kamera kaydını, hatta o bölgeye ve yollara bakan tüm kamera kayıtlarını gece gündüz demeden temin eder.Bu taksinin ve sürücüsünün peşine düşmüşlerdir artık.Videolar üzerine günlerce çalışır, bir çok bilgisayarcıdan yardım alırlar fakat plaka okunamamaktadır. Bir taksiden kuşkulanılmakta fakat taksi plakası da okunamamaktadır.Kuruluş tesadüfen Muş Emniyet müdürlüğü yönlendirmesiyle ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ ya gelir.Kuruluşun ve kişilerin aracı ve sürücüsünü hınçla, öfkeli şekilde aramalarına dikkat eden ULUSAL KRİMİNAL BÜRO   yetkilisi Polis üzerinden müracaat edilmesini o takdirde konuya bakacağını söyler.Sonuçta Aracın plakası tesbit edilerek İlgili Mahkemeye verilmek üzere Sunulur.Sürücü adalete teslim edilmiş yaralı bugün maalesef yatağa bağlı olarak yaşamaktadır.


OLAY’ a ÖRNEK –24  ADLİ BELGE-FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION

İmzasız Tehdit mektubu yazarak,çalıştığı iş yerine gönderen ve gizlenen kişinin belgeleri,Kuruluşun
Müdafii olan avukat tarafından ULUSAL KRİMİNAL BÜR0’ya ulaştırılır.Yapılan çalışmada şüpheli kişilerin örnek yazılarından Kişi kesin tespit edilerek Raporu Avukata teslim edilmiştir.


OLAY’A ÖRNEK – 25 ADLİ BALİSTİK- FORENSIC BALLISTICS EXAMINATION

Bir not: ULUSAL KRİMİNAL BÜRO kullandığı en önemli
KRİMINAL FORENSIC COMPUTERS ve CRIMINAL MOTORS ları kendisi dizay eder ve Türk Makamlarına Türkiyede , Yabancı devlet makamlarına ise İSVEÇ ve İNGİLTERE’de üretir,teslim eder kullanım eğitimlerini verir. Ülkemiz için Önemli bilgi bu. Değil mi ?

OLAY'a ÖRNEK -26 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

İKİ ÖLÜMLÜ bir yaralı vuruşma olayı  Kadıköyde bir gece kulubünde geçer.Taraflardan birisi geçmişte büyük hadiseler yapmış bir grup ve adlanmış olduğundan, Polis Video Kamera açılımında hatalar ve noksanlıklar bulunduğundan bahisle ve polis raporunun taraflı olacağı kuşkusu ile mağduriyetlerini düşünüp,Avukatları kanalıyla  Olayın üç adet Video kamera görüntüleri, Çözüm ve yorum için ULUSAL KRİMİAL BÜRO’ya getirilir.  İşin sahibi olan Ağır ceza mahkemesi başkanlığı,ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından hazırlanan tam izahlı ve DVD lere de kaydedilen KRİMİNAL KLİBİ inceler ve dosyada mevcut olan Polis Video raporunun reddine ve ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’nun raporunun kabulüne karar vererek dosyaya koyar.(Bu da çok takdir toplayan bir çalışmamız olmuştur)


OLAY'a ÖRNEK -27 / ADLİ VİDEO-FORENSIC VIDEO EXAMINATION

ÜÇ  ÖLÜMLÜ  ve dört yaralısı olan bir trafik kazası  yağmurlu bir akşam üstü Kadıköy yöresinde bir IETT duragında cereyan eder.Kazayı yapan araç sürücüsü  yaralı olup on gündür yoğun bakımda ve şoktadır.Bir aile ferdini de kazada kaybeden sürücünün ifadesi henüz savcılık tarafından alınma aşamasında değildir.Sürücünün ve ailesinin avukatları olayın akşam ve yağmurlu havadaki kamera görüntülerini ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya getirerek , C.Başsavcılığına sunulmak üzere UZMAN MÜTALAASI ve Video kameranın çözüm ve yorumunu ister.Hazırlanan rapor altı adet tanzim edilerek Avukatları kanalıyla işin sahibi olan makama iletilmek üzere teslim edilir.
Müteakip günlerde komadan çıkan şahıs ifade vermek üzere Savcı karşısına çıkartılır.Bir şeyi hatırlamakta hala güçlük çeken sürücünün imdadına ,Video kayıtlarının ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ da  çözümü  yapılan görüntüler  yetişir. İyi görülemeyen bir olay görüntüsünün KRMİNAL ÇALIŞMASIYLA  aydınlığa çıkmıştır. Görüntülerde gidiş yoluna  aykırı ve hiç kimsenin düşünemediği ve göremediği karşıdan gelen bir aracın aynı şeritte sürücünün  üzerine gelmekte olduğu ortaya çıkar. Görüntüleri inceleyn Savcılık ve çıkartıldığı Mahkeme, hiç hesapta olmayan bir olayın o anda cereyan ettiği için sürücünün aracının yoldan fırladığını ve IETT durağında beklemekte olanların ölümüne sebep olduğunu anlar ve sürücüyü serbest bırakarak  tutuksuz yargılamaya karar verir..


OLAY'a ÖRNEK - 28 / ADLİ VİDEO - FORENSIC VIDEO EXAMINATION

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİĞİNİ SÖYLEYEN bir hanım ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’yu arayarak, kendisine benzeyen bir cinsel ilişkiye ait görüntülerin internette yayınlandığını,bunu kocasının da gördüğünü, bunu her zaman sorguladığını, hiç unutamadığını, ve her aklına geldiğinde kendisini dövdüğünü, çoluk çocuğunun duymaması için olayı erkeğin içine attığını ama her defasında kendisine kötü muamele ve dayak attığını, Olayın kendisiyle asla alakası olmadığını, kendisinin namaza ve ibadete başladığını, kocasının ise sen namaza niyaz suçunu affettirek için başlamışsındır dediğini, ve hep dövdüğünü söyleyerek artık dayanacak gücü kalmadığını ve intihar etme noktasına geldiğini,bu durumun ortaya çıkartılması için son senelerde adı duyulan ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’da bunu inceletelim de senin de için rahatlasın dediğini, kocasının da bunu kabulü üzerine ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’yu aramakta olduğunu, anlatıp görülen kadının sadece baş kısmının gözükmeyip fakat seks olayının tam cerayanının tamamının görüldiğü tüm vücut  hatlarının ayak topuğu, basen baldır ve sırt ile göğüs ve göbek kısımının incelenmek üzere gerekenin yapılmasını istemiştir.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO bu olayın,bir tuzak olabileceğini göz önünde bulundurarak,kocasının bu işe rızası var ise öncesinde KRİMİNAL BÜRO’yu telefonla arayarak rıza vermesini, özellikle de Kendisiyle beraber ve evlilik cüzdanlarını da beraberlerinde getirerek, kendi bünyesinde bulunan ULUSAL KRİMİNAL BÜRO  biyoloğu ile bir yardımcı Bayan personel ve davet edilecek bir bayan Polis gözetiminde , hanımın vücut resimlerinin ve videosunun Bayan Biyolog Kriminalistimiz tarafından alınıp hemen o anda orada göz önünde inceleneceği ve raporlanacağını ve bu raporun ULUSAL KRİMİNAL BÜRO arşivinde yedeğinin de TUTULMAYACAĞINI ve unutulacağını söyleyerek gereğini yapmıştır.

OLAY'a ÖRNEK – 29 / ADLİ AUDIO - FORENSIC AUDIO EXAMINATION

ÜLKE ÇAPINDA SES GETİREN BİR ÇETE operasyonu patlamıştır.En ünlü kişiler bile C.Savcısı karşısındadırlar.Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı Mahkemenin kararı üzerine kişileri daha önceden teknik dinleme ve takibe almıştır.Hazırlanan ses kayıtları Tape edilmiş halde-yani yazılı şekliyle- şüphelilere sorulmuş ve şüphelilerin de  kendilerine ait olmadığını söylemeleri üzerine, bu defa C.Savcılığı AUDIAL olan, sesli dinlenebilecek şekildeki kaydı Telekomünikasyon Dairesinden istemiş ve getirtmiştir.ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’yu arayan C.Savcısı Olayın şüphelisi olan şahısların huzurda Görüntülerinin ve seslerinin kaydedilip örnekleriyle mukayesesini istemişitr.C.Savcısının bu talebine ULUSAL KRİMİNAL BÜRO anında gereği için cevap vermiştir. (Konu hakkında başkaca açıklamaya gerek bulunmamaktadır)


OLAY'a ÖRNEK – 30 / VIDEO KRIMINAL ADLİ ÇÖZÜM – FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Trafik Polisinin Olay yeri keşif raporunda 8/8 suçlu olduğunu belirttiği bir araç  sürücüsü bir büyük araçla çarpışma sonucunda hayatını kaybeder.Trafik polisi kazaya sebebiyet veren büyük aracın yeşil ışıkta geçtiğini ve tamamen suçsuz olduğunu yazar.
Soruşturmayı Yürüten  C.Savcısı olaya dikkatle odaklanıp, olayı didiklemekte ve dikkatle incelemektedir.C.Savcısına bir şeklide  baskı ve ısrarla olayın kapatılması yönünde talepler hissettirilmektedir.

Olay, İşin sahibi olan makam tarafından ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya ,kaza videolarının kaydedildiği DVD   ve araştırma emriyle intikal eder.BÜRO uzmanları olayın olduğu yerde keşif  yaparak, Kazaya sebep olan büyük vasıtanın yeşilde geçmeyip KIRMIZIda geçtiğini, ve hızının da yaya geçidine yaklaşıldığında hızını düşürmeme kuralını da ihlal ederek saatte 96.24 Km süretle seyrettiğini, KIRMIZI IŞIĞI ise yandıktan 4 saniye sonra geçtiğini KRMİNAL ve TEKNİK çalışmanın kaydedildiği DVD kaydıyla işin sahibi olan makama arz eder.


OLAY'a ÖRNEK – 31/PARMAK İZİ ADLİ ANALİZİ  - FORENSIC FINGER PRINT EXAMINATION

POLİS’in bir olay yerinde aldığı OY parmak izi, şüpheli ve tutuksuz yargılanan kişinin parmak iziyle aynı bulunması üzerine, Şüpheli ve avukatı ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’yu ararlar ve olayı anlatıp randevuyla  gelirler.BÜRO kişilere kesin olarak PARMAK  İZİ’nin kendisine ait olup olmadığına emin olup olmadığını sorar.Çıkacak analiz sonucuna Sn Avukatının ve şüphelinin asla itirazları olmayacağını, zira PARMAK İZİ’nin kişiye ait olmadığını ısrarla iddia ederek, işin Ücretini peşin olarak öderler. Şüphelinin ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’da alınan etkili parmak izi alımından sonra gereken inceleme ertesi gün yapılır.olay yeri parmak İzi ile kişinin parmak izi tam da Polisin iddia ettiği gibi aynı çıkmış olup, BÜRO’nun yapacak bir şeyi olmadığını Sn Avukata ve şüpheliye bildirip, bunun raporunu yazamayacağını bildirip ödedikleri ÜCRETİ  İADE EDER.Polis raporu  sağlamdır ve BÜRO’nun bu  işte yapacağı bir işlem  olmadığı  nezaketen anlatılır.Ve teşekkür alır.


OLAY'a ÖRNEK – 32/ SES KAYDI ADLİ ANALİZİ- AUDIO FORENSIC EXAMINTION

Bir kamu görevlisinin personeline küfrettiği iddiasıyla açılan davada kişi ceza almış ve terfisi durdurulup tenzili rütbe ile muameleye uğramıştır.Kişinin ses kayıtlarının kaydedildiği Video kamera görüntüsünü  inceleyen  biri özel diğeri Resmi Bilirkişiler  şahsın küfretmiş olduğunu  belirten rapor hazırlarlar.Kişi suçsuz olduğunu iddia ederek ceza aldığı video kayıtlarını bu defa ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya gönderir ve analiz ister.Büro incelediği dosya evraklarında İki bilirkişi raporundan ilk raporun,  adeta aynı cümleler ve kes yapıştır metoduyla ikinci bilirkişi tarafından da raporlandığını hayretle görür.Ve Olayı dikkatle inceler.Sonuçta Cezaya çarptırılan kişinina ASLA küfür etmediğini ve  Kriminal Ses Analiz motorlarıyla yaptığı derinlemesine çalışmada özellikle SPEKTROMETREDE Kişinin ağzından küfür ile ilgili harflerin çıkmamış olduğunu görür ve raporlar. Birisi özel diğeri Resmi olan  önceki İki ayrı bilirkişi raporlarının  ise neden birbirinin aynı cümleleri taşıdığını ve kes yapıştır tarzındaki bu raporların  nasıl olup da mahkemenin ve avukatların  da gözünden kaçtığını raporda belirtmemiştir.
Bu acı bir durumdur.

 

OLAY'a ÖRNEK – 33/ ADLİ BELGE İNCELEMESİ- FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION

10 sene önce Tanzim edilen boş bir teminat senedi alacaklısı tarafından 2010 senesinde işleme konmuştur.Senet  şekil şartına tamamen uygun bir hale getirilmiştir.Ve işleme konmuştur.Boş olarak  gerçekten imzalanıp verilen Senedin borçlusu , bunun 2010 da değil daha önceki yıllarda doldurulması gerektiğini iddia etmektedir.İşin sahibi olan makam,bu belgenin yaşının tesbitini talep ettiği Adli tıptan ve başkaca kurumlardan belge yaşının tesbit edilemeyeceği şeklinde cevap almıştır.Belge yaşının tesbitinin gerçekten bütün dünyada başlıbaşına halledilmemiş bir sorun olduğu ortada iken bu defa işin sahibi makam Senedi İncelenmek üzere ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya gönderir.Olaya odaklanan uzmanlar bu zor ve adeta dünyada da  imkansız gibi olan Belge yaşının tesbitinde, alışılmış gözlemleme ve aranma  noktalarının ötesinde KRİMİNAL gözle inceleme yaparken tesadüfen  çok az rastlanan bir iz yakalar.Ve bu  izin mazisi
ni analiz eder.Muhtelif Devlet kayıtlarında o izi araştırır.Ve görür ki; Bu senetteki tanzim tarihi 2010 senesinin değil  2002 senesinindir.( Bu da çok takdir toplayan bir çalışma olmuştur)

 

OLAY'a ÖRNEK – 34/ GSM CEP TELEFONU ANALİZİ-FORENSIC GSM PHONE EXAMINATION :

Bir erkek yaşça küçük bir bayanla cinsel ilişkiye girip olayı da gizlice kayda almış ve şantaja başlamıştır.Durumdan kuşkulanan  ve Şantajın sonunun gelmeyeceğini bilen mağdur ve ailesi olayı C.Savcılığına intikal ettirir.C.Savcılığı incelenmek üzere  GSM telefonu  ilgili Adli kurumlara gönderir.Aldığı cevapta GSM’in açılamadığından bir işlem yapılamayacağı belirtilerek materyal Savcılığa iade edilmiştir.Bunun Üzerine C.Başsavcılığı bahse konu şantaj yapılan ve cinsel ilişkinin kayda alındığı GSM telefonu incelenmek ve içeriğinin çözümü ve raporlanması için ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya gönderir.
İşin gereği yapılır, telefondaki görüntüler ve başkaca datalar açığa çıkartııp DVD ye kaydedilip raporlanır.Konunun hassas ve mağdurun yaşının küçüklüğü nedeni ile başkaca açıklamaya şu an gerek bulunmamaktadır.

OLAY'a ÖRNEK – 35/VIDEO KRIMINAL ADLİ ÇÖZÜM – FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Müebbet Hapse mahkum edilen bir kişi ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’dan haberdar olur ve avukatını arayarak,
Yargıtayda da onanıp başkaca çaresi bulunmayan FAKAT  dava aşamasında ,incelenmesini istediği görüntü kaydının incelenmemesi şahsın
Savunmasına yararlı olamamışken, yazdığı bir mektup ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya ulaşır.
Kişi cinayetten hükümlüdür.Geçmişten de sabıkası vardır.Fakat bu son olayı kendisi değil bir başkası gerçekleştirmiş ve bunu kendisine başka bir yakınının da olduğu ortamda söyleyip suçu  kendisin üstleneceğini söylemişken
daha sonra bundan vazgeçmiştir.Fakat itirafçının konuşması konunun geçtiği Petrol istasyonu kasa yanında olduğundan ve orada kayıtlı olan kameradan dava aşamasında temin edilmiş ve fakat bunu mahkemeye dinletmek ve izletmek mümkün olmamıştır.
Bu sesli video kamera kaydını saklayan yakını CD’yi ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya verir.İzlenen ve çözümü yapılan CD’de yeni maddi delil elde edilmiştir.Avukatına teslim edilen görüntü çözümü Büro’nun ISTANBUL ve LONDON arşivine alınmıştır.

OLAY'a ÖRNEK – 36/VIDEO KRIMINAL ADLİ ÇÖZÜM – FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Vuracağı kişiye arkadan yaklaşan şahıs silahını ateşler.İşin Sahibi olan Ağır ceza mahkemesi Gece vakti işlenen bu olayın kaydedildiği görüntünün kaydedildiği DVD yi ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya gönderir.Çok detaylı ve silahın ateş mesafesi ve mümkünse namludan çıkan alevin de görüntülenmesini ve açığa çıkarılmasını ister.Yere düşen yaralıya tekrar silah doğrultan Şüpheli, adeta pazarlık yapar görüntüsü vermektedir.O esnada olaya yardıma gelen yaralının yakını şüphelinin üzerine atılır, fakat kayarak yere düşer .Bunun üzerine ona da bir kaç el ateş eden şüpheli yaraladığı kadarıyla ihtifa ederek olay yerine gelen polise teslim olmuştur.Kasten  öldürmeye tam teşebbüsle yargılanan şüphelinin görüntüleri ve olayın çözümü işin sahibi Ağır ceza Mahkemesine kaydedildiği DVD ve düzenlenen raporu ile sunulmuştur.OLAY'a ÖRNEK –37/ KRİMİNAL DOSYA ANALİZİ – CRIMINAL INVESTIGATION

Şahıs müebbet hapse mahkum edilmiş ve ceza evindedir.Yargıtayda da onanan cezası kesinleşmiştir.Fakat mahkemede kendisini  savunma aşamasında çok önemli bir hususu bir türlü mahkemeye anlatamamıştır.Yolunun kesildiğini ve tuzaklanan bir stabil yolda silahlı saldırıya uğradıklarını bunun üzerine kendilerinin Meşru  Savunma durumunda olduklarını ispat edememektedirler.Ölen kişinin yakınları kendilerinin bir yol kesme durumunda olmadıklarını, işyerlerini kapattıktan sonra
110 km ilerdeki kasabaya düğüne gitmek için ayrıldıklarını, düğün yerine ise ayrıldıktan sonra 50 dakika içinde ulaştıklarını, bunun şahitlerinin de bulunduğu  belirtip şahitlerle ispatlamışlardır.Dava dosyasında herşey Mahkumun aleyhine bulunmaktadır.Ceza evinde ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’nun bir TV kanalındaki görüntülerini izleyen mahkum ceza evinden avukatını arayarak BÜRO ile temasa geçerek kapatılmış olan dava dosyasının komple analiz ve maddi delil araştırması için BÜRO’ya verilmesini talep eder.BÜRO uzamanları 110 km lik stabil yolun nasıl olup da 50 dakikada geçilebildiğini araştırmak için uçakla 1200 km uzaktaki olay yerine personel gönderir.Aracın içerisine kurulan kamera hem vasıtanın hız göstergesini kaydetmekte hem de o stabil yolda olabildiğince hızlı olarak 110 km ye ulaşmaya çalışmakta ve gidişi de kayda almaktadır
Bu  mesafeyi Jeep türü arazi vasıtasıyla BÜRO uzmanları ancak 1 saat 50 dakikada alabilmişlerdir.Bu durum üzerine menfi bir maddi konuyu yakalayan  ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanları halen Konuya derinlemesine dalmış bulunmakta olup konu ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir.Sonuçtan burada gereken açıklama yapılacaktır OLAY'a ÖRNEK – 38 /ADLİ BELGE İNCELEMESİ- FORENSIC DOCUMENT EXAMINATION 

Çocuklarının başından attığı varlıklı yalnız ve hasta baba Vasiyetini hazırlamış ve noterde tasdikle muhafazaya aldırmıştır.Vefatının sonrasında aile fertleri arasında çıkan ihtilafta vasiyetin sahteliği ve
Veya Tehdit altında yapıldığı veya başka yerde diğer kardeşler tarafından tertiplenip yaşlı babaya yalnız
Dünyasındabir şekilde imzalatıldığı düşünülen Asıl Vasiyetname ve mukayese emsal belgeler yaklaşık 100 sayfaya yakın
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya teslim edilip mukayese istenir. Çalışmanın sonunda İmzanın gerçek olduğu fakat
İmzalama olayının muhtemel baskı altında olabileceği izlerine de rastlanıldığı ve kuşkulu durumun ileri tetkik gerektiği
Raporlanarak Arşivlenmiş ve işin Sahibi olan makama arz edilmek üzere Tarafların avukatına teslim edilmiştir.OLAY'a ÖRNEK – 39/VIDEO KRIMINAL ADLİ ÇÖZÜM – FORENSIC VIDEO EXAMINATION

Uyuşturucu semtinde ciddi çalışma yapan Polis Gireni çıkanı,alanı satanı, içeni,içirteni, torbacıyı, çuvalcıyı, Satıcıyı köşeciyi sabırla komple tek tek göz altına alır.Bütün görüntü DVD lerini ve kişileri C.Savcısı Tutuklama talebiyle İşin sahibi Ağır Ceza Mahkemelerine dağıtır sevkeder ve tutuklamalar olur.64 kişinin tutuklu olduğu bu büyük operasyonun şüphelileri üçer beşer ağır ceza mahkemelerine dağıtılmış olup yargılanmaktadır.Her mahkemede yargılan üç beş kisi için o mahkemenin önüne , o şüphelilerin olduğu iddia edilen , fakat şüphelilerin alışkın olunduğu üzere, her defasında kendilerinin o ortam ve o semtte dahi olmadıkları iddiası üzerine mahkemeye Polisin teslim ettiği 65 civarında DVD incelenip ayıklanmak ve içlerinden mahkemenin baktığı şüphelilerin olup olmadığını bulmak  kalmıştır. Yoğun mahkeme dosyalarıyla uğraşan Makam, bir de görüntü kaydındaki kötülükler, şahısların tasbiti ve 65 DVD de yaklaşık 650 saate yaklaşan kayıtları incelemek ve bu kayıtlardaki yüzlerce kişiden, tutuklanan 64 kişinin kendi mahkemesinde yargılanan üç veya beş şüpheliyi ayıklamak ve kişilerin orada olup olmadıklarını çıkartmak durumundadır.Bu durumda , Yüce makam ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya analiz ve şahısların tesbit edilmesi emri çıkartır.Gereği her mahkemeye  sırası geldikçe tek tek yapılmaktadır.Konu hakkında sonuç açıklamaya gerek bulunmamaktadır


OLAY'a ÖRNEK – 40/ADLİ DUDAK OKUMA ANALİZİ- DIACRITICAL MARK  EXAMINATION

Ateşli Silahla ölümlü bir olayda , sanık savunmasında maktülle tartıştığını,ardından silahını maktüle doğrulttuğunu,ancak  pişman olduğunu maktülü vurmak istemediğini geri adım attığını belirtmiş,bu sırada maktulun ağır tahrik unsurları barındıran söylemlerde bulunduğunu , bunun üzerine maktülü vurduğunu anlatmıştır. Söz konusu olayın yaşandığı yerdeki kamera olay anında kayıtta olup olayı  kayda almıştır.Fakat kayıtta ses yoktur.ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'ya gönderilen kamera kayıtları üzerinde derinlemesine çalışılmış , KRİMİNAL BÜROnun ağız ve dudak okuma uzmanları tarafından maktulun dudak hareketleri izlenmiş , seçilebilen heceler raporlanmış , hazırlanan açıklamalı dvd işin sahibi olan  makama arz edilmiştir.


AĞIR  CEZA  MAHKEMELERİNİN  ve  C.SAVCILARININ  DİKKATİNE  LÜTFEN


ADLİ SES ANALİZİ-FORENSIC AUDIO EXAMINATION.

OLAYA ÖRNEK 41/– SİLAHLI BİR OLAYDA SİLAH SESİ VE ATIŞ TESBİTİ

Silahlı bir olayda Bir Olay yerinde Kaç el silah atılduğı,
Hangi merminin hangi silahtan atıldığı, hangi sesin hangi silaha ait olacağı,olay yerinde Polisin Kaç adet kovan bulması gerektiği,Silah atımları arasıda kaç saniye veya kaç salise zaman olduğu, çatışma esnasında uzaktan olay yerine doğru başkası veya başkaları tarafından atış yapılıp yapılmadığı,
Olaya karışan şahısların hangisinin silahlı hangisinin silahsız olduğu vesaire gibi
Konular ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ nun 1. Derecede uzmanlık alanına giren hususlardandır.
-ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’nun bu yeteneklerini göz önünde bulundurunuz.-
-------------------


OLAY'a ÖRNEK – 42/ KRİMİNAL DOSYA ANALİZİ – CRIMINAL INVESTIGATION

İNTİHAR  ETTİ denilerek tanzim edilen tutanakları takiben, def nedilen kişinin yakınları ağabeylerinin asla intihar etmeyi düşünmeyen brisi olduğunu, Allah itikadı olan kişilerin intihar etmeyeceklerini söyleyerek ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya kapanmış olan adli dosyanın tamamını incelenmek ve İNTİHAR MI CİNAYET Mİ  kuşkusunu gidermek için Avukatları aracılığı ile ve avukatları ile birlikte  müracaat ederler.
Dosyayı inceleyen BÜRO uzmanları, İntihar vakalarının belirgin özelliklerinden OLMAZSA – OLMAZI olan ve BÜRO tarafından mahrem tutulan bazı çok önemli kriterleri, ve Kolluğun olay yerinde eksik materyal toplayıp toplamadığını,
Otopsi raporlarının ne derece değerlendirilerek dosyanın kapatılıp Müntehirin defnedildiğini icelemeye alır.Konunun bir noktada Askeri saha içinde cerayan etmiş ve işin içinde Asker şahısların da bulunması nedeniyle olaya derinlemesine dallmış bulunmakta ve çalışmaları devam etmekte olup konu hakkında gelişmeler sonucu açıklamalar  ilave edilecektir.


OLAY'a ÖRNEK – 43/ KRİMİNAL DOSYA ANALİZİ – CRIMINAL INVESTIGATION

İNTİHAR MI - CİNAYET Mİ kuşkusu ile, varlıklı bir Sanayicinin  İntihar diye adlandırılan olayına Ailesinin istemi üzerine , Devam etmekte olan Davanın dosyasını Avukatları ile koordineli olarak ele alan büro, Çok ciddiye aldığı bu olayın üstüne giderek HUKUK MÜŞAVİRLERİ ile koordineli şeklide Teknik inceleme, Kriptik,Kriminal ve Adli yönden çalışmalara devam etmekte olupBüyük ihtimalle olayı çok kısa zamanda çözme durumuna gelmiştir.Açıklama yapılacaktır.
--

OLAY'a ÖRNEK – 44 / KRİMİNAL DOSYA ANALİZİ – CRIMINAL INVESTIGATION

YILLARDIR ESDİRDİĞİ  KORKU  ve BULUNDUĞU ŞEHİRDE SABIKALARIYLA ÜNLÜ BİR KİŞİ,
Bu defa gerçekten yapmadığı bir eylem nedeniyle ve Kolluktan olsun, cevreden olsun,herkesten ve her yerden gördüğü nefret le,
Bir cinayet işlemediği halde , içinde bulunduğu ortamda eskaza olan bir olayın kendisine ihale edildiği iddiasıyla  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBED HAPİS cezası almış ve cezası Yargıtayda onaylanarak kesinleşmiştir.
Kişinin Cezaevinden avukatlarına ve ailesiyla kurduğu temas sonucu Dava dosyasının ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından tekrardan ele alınıp incelenmesi istemi, bazı göz ardı edilen ve görmezden gelindiğini iddia ettiği yerlerin mercek altına alınması, ve olacaksa Maddi delil tesbiti ile tekrardan  Davanın açılması umuduyla BÜRO’ya  ailesi ve avukatıyla müracaat etmişlerdir.
Bu kişi geçmişte estirdiği zulüm ve korkunun sonucunda onlarca sabıkası yanında geçmiş cezalarını çekmiş olmasına rağmen,
bu olayda ilgisinin olmadığını ve Allaha sığındığını 6 yıldan beri  tutuklu bulunduğu  Ceza evinden Haykırıp Dosyasını BÜRO’ya ulaştırmıştır.Konu  üzerinde çok titiz çalıma sürdürülmekte olup bu konuda da müsbet bir maddi delil bulunması durumunda Vaziyet burada da açıklanacaktır.BÜRO bu konunun peşini kolay bırakmayacak ve yılmadan çalışacaktır.
---

OLAY'a ÖRNEK – 45 / VIDEO KRIMINAL ADLI COZUM- FORENSIC VİDEO EXAMINATION

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS istemiyle tutuklu bulanan 8 Kişi, tasarlayarak bir cinayet  işledikleri iddiasıyla
ve 4 yıldan bu yana da tutuklu olarak davalarının  devam  etmekte iken,
İşin sahibi olan Ağır Ceza Mahkemesi Kaydedilmiş bulunan  SUÇ GÖRÜNTÜLERİ VE SES KAYITLARINI daha önce gönderdiği, muhtelif  makamlarından gelen raporlardan tatmin olmamış ve bu defa  da Konulara  titiz ve derin çalıştığını  diğer C.Savcıları ve Mahkeme başkanlarından duydukları ULUSAL KRİMİ NAL BÜRO’ya ,bahse konu SUÇ GÖRÜNTÜLERİ VE SES KAYITLARINI  incelenmek ve BİLİRKİŞİ RAPORLAMASI için  Talimat çıkartarak gönderir.
Konu’ya 2 uzmanın  gece mesaileri dahil  toplam  185  iş  saatini bulan çalışmaları sonucunda ,
tutuklu bulunan kişilerden üçünün olayda hiçbir İlgileri olmadığını, sadece o ortamda karambole giderek olaya sokulduklarını,  cezaevinde beraber kaldıkları arkadaşları tarafından tehdit altında itiraf  edemediklerini, fakat hiç beklenmedik şekilde  ortaya çıkan ULUSAL KRİMİNAL RAPORUNDA
Suçsuz olmaları , ve suç vasfının değişmesi durumunun söz konusu olduğu ve tutuklulık müddeetleri göz önüne alan işin sahibi Ağır Ceza Mahkemesince ,BİHAKKIN TAHLİYE edildikleri haberi BÜRO’yu  da sevince  boğmuştur.

 

OLAY'a ÖRNEK – 46 / VIDEO KRIMINAL ADLI COZUM- FORENSIC VİDEO EXAMINATION

İNTİHAR MI – CİNAYET Mİ  konusunda bir cinayet olayı açıklama beklerken,Tutuklunun avukatı tarafından komple dava dosyası ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya getirilir.Özellikle  Yakın atış ve atış artıkları değerlendirmesinde ULUSLARARASI yapılan yeni balistik deneyleri literatürüne geçiren,Dünyanın en ünlü kuruluşlarını  adli raporlarını
İyi takip eden ve tatbiki deneylere yurtdışında da katılan ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’nun uzmanları,Atış yapan-Silah tutan elde hangi parametrelere göre, hangi partiküllerin hangi şekillerde bulunması gerektiğini,Bu partikllerin mutlaka bulunması gerekip gerekmediğini, Olayda hiç alakası olmayan ve yoldan geçip gitmekte iken ne olmuş diye olay yerine gelen bir kişide de atış artıklarına rastlanılıp rastlanılmayacağını, rastlanacaksa hangi adet ve partiküllerin ne şekilde bulunması gerektiğini RAPOR’layarak işin sahibi olan Ağır Ceza Mahkemesine sunulmak üzere  Avukata teslim eder.(  Bu Çalışma mahkeme salonlarında hayret , büyük takdir ve ses getirmiştir.)


OLAY'a ÖRNEK – 47 / KRİMİNAL DOSYA ANALİZİ – CRIMINAL INVESTIGATION


BİR KÖY KORUCUSU SABAHLEYİN BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNUR

Gece karşı taciz ateşi sırasında yanlışlıkla-veya bilerek aynı timden  Maktule en yakın olan korucu evinden,Köy Korucu başını vurduğu iddiasıyla açılan Kamu davası sonucu  diğer korucu Şahıs tutuklanır.
Fezleke iddianame,şahit ve şüpheli ifadeleri vOTOPSİ esnasında alınan video kamera kaydı,duruşma tutanakları halen devam eden davanın komple dosyası ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’ya  tutuklunun avukatı tarafından getirilir.
Ölen korucu Başının, diğer korucunun yüksekte bulunan evinden açılan ateşle ölmüş olduğu savcılık iddianamesinde mevcut olup
Koğuşturma bu esasta yürümekte iken, BÜRO’da yapılan  dikkatli ve derin inceleme sonucunda, OTOPSİDE Başı açılan maktulün,merminin giriş ve çıkış deliğinin , Başın X-Y hattına göre mevkiinin tesbit edilmediğini fark eden ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, yaptığı incelemede girişin  X-Y hattına göre çıkıştan 4 cm kadar daha aşağıda olduğunu görür.
Bunun anlamı maktul yukarıdan değil aşağıdan yukarıya doğru atılan başkaca bilinmeyen mermilerle ölmüştür.
Ayrıca mahhalli yerdeki bir bilirkişi raporunda Maktulun başına isabet eden Kalaşnikov mermisinin, kemiğe çarpması neticesi başın iç kısmında bir kaç yerden sekip başın arka üst kısmından ıktığı belirtilen bir de rapor mevcuttur.
Balistikte üstün ve derin bilgisiyle ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, bir kalaşnikov mermisinin 20 metreden yaklaşık 7 mm lik lama demirini deldiğini iyi bilmekte ve ,Mahalli bilirkişinin raporuna itibar edilemeyeceğini, 7 mm lik lama demirini delen kaleş zırhlı çelik mermisinin bir insan kafatasını Balonu delercesine delip geçeğini balistik ek bilgisiyle raporuna ekler.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’nun bu durumu açıklayan  RAPORU , yeni Otopsi değerlendirmesinin de kaydedildiği DVD ile İşin Sahibi olan makama  sunulmak üzere avukatına teslim eder..
--

OLAY'a ÖRNEK – 48 / ADLİ DİJİTAL SUÇU KRİMANALİZASYONU – FORENSIC DIGITAL REPORT


Türkiyenin en ünlü HOLDİNG’inin bir yetkilisi NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ve Bilişim-DİJİTAL suçu işlemek suretiyle,Müesseseden muhtelif belgelerle uzun zaman içinde yakınlarına ve işbirlikçilerine , Müessesenin Bilgisayar ağına, Uzaktan erişimle mesai saatleri haricinde ve Mesai saatlerinde ,
5 Milyon dolara yakın Parayı yakınlarına transfer etmiştir.Hadisenin ortaya çıkma eğilimi ihtimalindeki son günde Bilgisayarından 80 000 dosyayı uzaktan erişimle silmiş ve delilleri yok etmiştir.Yok etme işlemini ERASER ve kökten yok edici programlar kullanarak yaptığını zannetmektedir.
Müessese işin farkına vardığında personel işten ayrılmış,ve kendisinin suçsuz olduğunu savunmakta ve delil varsa getirin demektedir.
İşin Sahipleri dört avukatı ile ULUSAL KRİMİNAL BÜRO’dan randevu alarak gelir ve konuyu anlatırlar.
Teşkilatın bütün Bilgisayar kaynaklarına yazıcılarına,Back-uplarına tümüyle müdahale eden KRİMİNAL BÜRO uzmanı sistemin ADLİ DİJİTAL İMAJINI alarak merkezine gelir.Ve Gereğini yaparak silinen ve geri getirilemez zannıyla çok fazla güvenilen mahalli bilgisayar uzmanlarının tavsiyesiyle bu suçu müştereken işleyenlerin sildiklerini sandıkları tüm Datalar ortaya çıkarılmış ve ADLİ-FORENSIC raporlaması Ağır Ceza Mahkemesine tevdi edilmek üzere Holding yetkilisine teslim edilmiştir.


OLAY'a ÖRNEK - 49 / SES KAYDI ADLİ ANALİZİ- AUDIO FORENSIC EXAMINATION

EŞİNİN  İHANETİNDEN  ŞÜPHELENEN  Fabrikada gece nöbetçisi olarak çalışan bir kişi,
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO yu arayarak,
eşinin ona ihanetinden şüphelendiğini,nöbet tuttuğu gecelerde yatak odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiğini,ancak kayıtların  kalitesizliğinden dolayı duyduklarını  anlamlandıramadığını,
yüksek ihtimalle eşinin onu aldattığını düşünmekte olduğunu belirtir ve boşanmanın eşiğine geldiğini söyler.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO kişinin elde ettiği kayıtları göndermesini ister.Kişinin gönderdiği ses kayıtları ses analizi motorları kullanılarak incelenir.Kişinin kuşkulandığı bölümlerin deşifresi yapıldığında, aslında eşinin çocuğu ile birlikte uyuduğu,gece çocuğun uyanıp anneden birşeyden istediği anlaşılır.
Yapılan deşifrenin bir kopyası kişiye verilerek,kuşkularının yersiz olduğu ,eşinin odada çocuğu ile konuşmalarının kayıtta yer aldığı bildirilir.Kişi rapor sonrası boşanma kararından vazgeçmiştir.


......© 2011 Ulusal Kriminal Büro Tüm Hakları Saklıdır.
+90 212   293 09 38    /    Taksim Büro

R
+90 212   271 79 23    /    Büyükdere Büro
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO UYAP 2010 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE

Broşürü
saklayın.
İŞ KABUL PROTOKOLÜ

#ulusalkriminal
' ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ' DİKKATLE İZLENİP TAKİP EDİLMELİ - BİR GÜN ANİDEN İHTİYAÇ OLABİLİR
@ulusalkriminal
T.C.YARGIÇ ve SAVCILARINA - ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun, SAVCI VE YARGIÇTAN FARKI
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun
ADALET VE ETİK DEKLARASYONUDUR
UKB / ULUSAL KRİMİNAL BÜRO UZMANLARININ ULUSLARARASI YETKİLİ ADLİ KRİMİNAL TAHKİKAT UZMANLIĞI ÜNVANIYLA, ORİJİNAL SERTİFİKALARI VE ULUSLARARASI YETKİLERİNİN TEBLİĞİ İLANI VE TEBRİK YAZISI - TIKLAYINIZ
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da yapılan çalışmalar için, hiçbir şekilde dayatma, yönlendirme yapılamaz, sonuçlara itiraz edilemez.
-------
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da yapılan Kriminal analizler, Keşif çalışmalarına ilişkin görseller için tıklayınız.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun çalışmaları
0212 271 79 22 - 23

Yıllık 2000 - 3000 adet raporun basıldığı, ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun kendi bünyesindeki dijital basım tesisi için tıklayın:
DİJİTAL BASIM TESİSİ
-----
T.C. YARGISI’nda herhangi bir makam tarafından verilen İş emrinde,
(UKB) ULUSAL KRİMİNAL BÜRO yapacağı DEŞİFRE çalışmalarında

KAİNATIN ADALET KAVRAMINI VE YÜCE İNSANLIK ONURUNU GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÇALIŞIR. ve Büro bilir ki;
ALLAH ADALETLE DAVRANMAYI EMRETMEKTEDİR.
0212 271 79 22 - 23
TÜRK YARGISININ SAVCI VE YARGIÇLARINDAN GELEN YÜZLERCE TAKDİR VE TEŞEKKÜRLERDEN BİRİ !
AVUKATLARIN VE TÜRK HUKUKÇULARININ DİKKATİNE - ÖNEMLİ AÇIKLAMA

AVUKATLARA NOT
ULUSLARARASI KRİMİNAL ÇALIŞMALAR
KRİMİNAL ÇALIŞMA YAPILAN LİSANLAR
ADLİ MUHASEBE RAPORLAMALARI
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO İSTASYONUMUZ
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO VİDEO GALERİ