ÜCRETLER
ADLİ BİLİMLER KRİMİNAL DALLARINDA
-AB-1398 T- KODUYLA AKREDİTE EDİLMİŞ
UKB-RESMİ LABORATUVAR ÜCRETLERİ


UKB'de Laboratuvar hizmetleri 'ekonomik olan STANDART ÜCRET' ve 'RESMİ AKREDİTASYONLU ÜCRET' olarak iki kısımdır.

-------------------------------------0----------------------------------

YAZI ve İMZA analizi ile GÖRÜNTÜ ve SES analiz taleplerinin istisnasız evvela ön incelemesi yapılır. Ön inceleme yapılmadan iş kabul edilmez ! Laboratuvar ön inceleme ücretleri kapsamına göre 150 – 750 TL arasında değişmektedir.

İŞİN STANDART ÜCRETİ :
Çıkan sonuca göre gayrımeşru bir talep ve beklenti yoksa ve İş UKB tarafından kabul edildiği takdirde Kesin Raporlanması yapılmaktadır. Bu durumda kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

İŞİN RESMİ AKREDİTASYONLU ÜCRETİ :

Aynı iş, ‘T.C. Dışişleri Bakanlığı-TÜRKAK Akreditasyonu’na sahip olan, ‘ULUSAL KRİMİNAL BÜRO‘ nun soğuk mühürlü RESMİ AKREDİTELİ RAPOR’u şeklinde talep edilirse, UKB’ de görevli MSc.Adli Bilimler Uzmanı’ ünvanlı 3 (üç) Bilirkişi imzasıyla tanzim edilmekte olup ücret daha farklı olmaktadır. Farklılığın nedeni, Kapsam, Deşifre Filmi Yapımı, Animasyon, Gereken Takdim tarzı ve Metodlarına göre kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

-------------------------------------0----------------------------------

GSM Cep Telefonları ve HARD DİSK Laboratuar Ön inceleme ücreti, bir adedine cinsine ve isteme göre normalde 500 – 1.000 TL arasındadır.

İŞİN STANDART ÜCRETİ :
Çıkan sonuca göre gayrımeşru bir talep ve beklenti yoksa ve iş UKB tarafından kabul edildiği takdirde Kesin Raporlanması yapılmaktadır. Bu durumda adedine ve istemine göre kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

İŞİN RESMİ AKREDİTASYONLU ÜCRETİ :

Aynı iş, ‘T.C. Dışişleri Bakanlığı-TÜRKAK Akreditasyonu’na sahip olan, ‘ULUSAL KRİMİNAL BÜRO‘ nun soğuk mühürlü RESMİ AKREDİTELİ RAPOR’u şeklinde talep edilirse, UKB’ de görevli MSc.Adli Bilimler Uzmanı’ ünvanlı 3 (üç) Bilirkişi imzasıyla tanzim edilmekte olup ücret daha farklı olmaktadır. Farklılığın nedeni, Kapsam, Deşifre Filmi Yapımı, Animasyon, Gereken Takdim tarzı ve Metodlarına göre kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

-----------------------------------0-----------------------------------

Faili meçhul Kapsamlı cinayet – Şüpheli Ölüm - Silahlı Gurup Çatışması -Terör ve Uyuşturucu konularında ise Laboratuar Ön inceleme kapsamına göre 500 – 1000 TL arasındadır.

İŞİN STANDART ÜCRETİ :
Çıkan sonuca göre gayrımeşru bir talep ve beklenti yoksa ve iş UKB tarafından kabul edildiği takdirde Kesin Raporlanması yapılmaktadır; Bu durumda kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

İŞİN RESMİ AKREDİTASYONLU ÜCRETİ :

Aynı iş, ‘T.C. Dışişleri Bakanlığı-TÜRKAK Akreditasyonu’na sahip olan, ‘ULUSAL KRİMİNAL BÜRO‘ nun soğuk mühürlü RESMİ AKREDİTELİ RAPOR’u şeklinde talep edilirse, UKB’ de görevli MSc.Adli Bilimler Uzmanı’ ünvanlı 3 (üç) Bilirkişi imzasıyla tanzim edilmekte olup ücret daha farklı olmaktadır. Farklılığın nedeni, Kapsam, Deşifre Filmi Yapımı, Animasyon, Gereken Takdim tarzı ve Metodlarına göre kesin ücret inceleme sonucunda belirlenmektedir.

-----------------------------------------0-----------------------------------------

Not : ULUSAL KRİMİNAL BÜRO Laboratuvarlarının teker teker kodlanmış olan akrediteli raporları, Milletlerarası Kabul ve İmzalanmış bağlayıcı anlaşmalar gereğince ve bunların emredici olan Adli Kriminal Akreditasyonlarına göre, mecburen Türkçe ve İngilizce tanım kelimeleriyle hazırlanmakta olup bütün dünya yargısı önünde saygınlık yetkinlik ve geçerliliğe sahiptir.


1- UKB’nin çalışmalarında hariçten birinin Adli Tıp bilgisine veya Kriminal uzman bilgisine ve imzasına ihtiyacı bulunmamaktadır.
Tüm yetenek ve uzmanlık dalları UKB’nin kendi bünyesinde mevcut olup RESMEN AKREDİTELİDİR.
-
2-UKB’nin %90 kapasitesi TÜRK YARGISI’ndan gelen teknik iş emirlerine ayırılmıştır
-
3-UKB’nin özelden ve Avukatlardan gelen iş istemleri önce sorgulanmakta, duruma göre kabul edilip edilmemesine kurul karar verilmektedir.
-
4-Sadece Doğru, sadece Haklı, sadece Düzgün işlere yoğunluklu ADLİ KRİMİNAL çalışmalar yapılması kabul edilmektedir .

UKB’ye müracaatlarda
Duyarlı davranılması ikaz ve ihtar olunur.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO


Akredite edilmek demek, Resmî kaide ve uluslararası kurallara göre çalışmanın denetlenmesiyle , konu hakkında başkaca Resmî kurumlar ve Yabancı devlet kurumlarının denetlemesi, uzmanların eğitim ihtisas ve kalitelerinin diploma master ve üst düzeylere göre görülmesi, yapılan işlerin on sene öncesine kadar incelenmesi, teşkilat ve kuruluşun yeterli ve Lisanslı orijinal donanımlara sahip olduğunun seri numaralarına varana kadar tespiti, uzmanların bunları başarıyla ve hatasız kullandıklarının Resmen tespiti ile 17025 Deney laboratuarı olduklarının her kategoride yerli ve yabancı resmî kurum uzmanlarınca denetlenme ve kabulü ile sonuçlanan bir süreçtir.

BU SÜREÇ SONUNDA AKREDİTE EDİLMEKLE ARTIK RAPOR MÜTALAA VE İŞLERİNİN TÜRK VE YABANCI ÜLKE YARGISINCA RESMEN KABUL EDİLME MECBURİYETİ demektir.

TÜRKİYE'de AKREDİTE EDİLMİŞ KRİMİNAL RESMÎ LABORATUARLAR sadece 3 tanedir.
1-jandarma Kriminal,
2-polis Kriminal
Ve
3-ULUSAL KRİMİNAL BÜRO olarak sadece 3 laboratuvardır.