ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


EKSTRA AÇIKLAMA

FAİLİ MEÇHUL ÖLÜMLER, PROJE BAZINDA KAPSAMLI DOSYA DEŞİFRELERİ YURTDIŞI OPERASYONLAR (OPERATIONS ABROAD) EKİP VE PROJE ÇALIŞMASI GEREKTİRDİĞİNDEN TÜRK YARGISI DAHİL TÜM MÜRACATÇILARA ÖZEL ÜCRETLE YAPILMAKTADIR.


1- UKB’nin çalışmalarında hariçten birinin Adli Tıp bilgisine veya Kriminal uzman bilgisine ve imzasına ihtiyacı bulunmamaktadır.
Tüm yetenek ve uzmanlık dalları UKB’nin kendi bünyesinde mevcut olup RESMEN AKREDİTELİDİR.
-
2-UKB’nin %90 kapasitesi TÜRK YARGISI’ndan gelen teknik iş emirlerine ayırılmıştır
-
3-UKB’nin özelden ve Avukatlardan gelen iş istemleri önce sorgulanmakta, duruma göre kabul edilip edilmemesine kurul karar verilmektedir.
-
4-Sadece Doğru, sadece Haklı, sadece Düzgün işlere yoğunluklu ADLİ KRİMİNAL çalışmalar yapılması kabul edilmektedir .

UKB’ye müracaatlarda
Duyarlı davranılması ikaz ve ihtar olunur.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO


Akredite edilmek demek, Resmî kaide ve uluslararası kurallara göre çalışmanın denetlenmesiyle , konu hakkında başkaca Resmî kurumlar ve Yabancı devlet kurumlarının denetlemesi, uzmanların eğitim ihtisas ve kalitelerinin diploma master ve üst düzeylere göre görülmesi, yapılan işlerin on sene öncesine kadar incelenmesi, teşkilat ve kuruluşun yeterli ve Lisanslı orijinal donanımlara sahip olduğunun seri numaralarına varana kadar tespiti, uzmanların bunları başarıyla ve hatasız kullandıklarının Resmen tespiti ile 17025 Deney laboratuarı olduklarının her kategoride yerli ve yabancı resmî kurum uzmanlarınca denetlenme ve kabulü ile sonuçlanan bir süreçtir.

BU SÜREÇ SONUNDA AKREDİTE EDİLMEKLE ARTIK RAPOR MÜTALAA VE İŞLERİNİN TÜRK VE YABANCI ÜLKE YARGISINCA RESMEN KABUL EDİLME MECBURİYETİ demektir.

TÜRKİYE'de AKREDİTE EDİLMİŞ KRİMİNAL RESMÎ LABORATUARLAR sadece 3 tanedir.
1-jandarma Kriminal,
2-polis Kriminal
Ve
3-ULUSAL KRİMİNAL BÜRO olarak sadece 3 laboratuvardır.