BAŞVURU - ÜCRETLEREKSTRA AÇIKLAMA

FAİLİ MEÇHUL ÖLÜMLER, PROJE BAZINDA KAPSAMLI DOSYA DEŞİFRELERİ YURTDIŞI OPERASYONLAR (OPERATIONS ABROAD) EKİP VE PROJE ÇALIŞMASI GEREKTİRDİĞİNDEN TÜRK YARGISI DAHİL TÜM MÜRACATÇILARA ÖZEL ÜCRETLE YAPILMAKTADIR.


ADLİ BELGE ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

Yazı-imza basit işlemlerde 150 TL ön inceleme ile sonuçta mütalaası da 600-900 TL gibi son ücretle yapılmaktadır.
--
Nitelikli Yazı-İmza ve yoğun detay isteyen BİLİRKİŞİ Raporları ise ön inceleme 500 TL ve son Mütalaa ise 1000 TL veya yukarısı bedelle yapılmaktadır.

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.


ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

Görüntü iyileştirme gibi basit işlemlerde 150 TL ön inceleme ile sonuçta mütalaası da 600-900 TL gibi son ücretle yapılmaktadır.
--
Nitelikli Görüntü -Detaylı şahıs tespiti işleri BİLİRKİŞİ Raporları ise ön inceleme 500 TL ve son Mütalaa ise 1000 TL veya tespit edilecek üst seviye bedelle yapılmaktadır.
--
Fali meçhul DEŞİFRE ÇALIŞMALARI ise işin cinsine göre sınıflandırılan bedelle yapılmaktadır.
--


ADLİ SES ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 500 TL

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.


ADLİ BİLİŞİM ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 600 TL

- Rapor düzenleme bedeli, her olgu için farklı raporlama teknikleri kullanılabileceğinden değişken olacaktır.Ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenir ve bildirilir.


ADLİ DOSYA ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir


- Yaklaşık Ön İnceleme bedeli: 500 - 5000* TL

- Rapor düzenleme bedeli, her olgu için farklı raporlama teknikleri kullanılabileceğinden değişken olacaktır.Ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenir ve bildirilir.

*Ön İnceleme bedeli Dosya konusu ve kapsamına göre değişken olduğundan, ön inceleme bedeli telefonda görüşülen ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanınca belirlenir.


ADLİ TRAFİK KAZASI ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 600 TL

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.


AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARA DİKKAT EDİLMELİDİR.

C.Başsavcılıkları ve Mahkemelerin ödeme statüleri belli olup, resmi usullere göre ve PROTOKOL ile yapılmaktadır.

Savcılık ve Mahkemelerden gelen iş emirleri için bütün talimatlar eksiksiz yerine getirilmeye çalışılır.

Avukatlar için ve özel olan Çalışma esasları :

- Ön inceleme bedelinin yatırılması, gerekli evrak ve istenen materyallerin eksiksiz gönderilmesini takiben, ön inceleme çalışmaları yapılır. Başvurunun kabul edilip edilmeyeceği, öngörülen çalışmaların ne derecede başarı sağlandığı, başvuru sahibine sözlü olarak bildirilir.


- Yaklaşık üç iş günü içerisinde tamamlanan ön inceleme aşaması sonucunda, yapılan başvuru kabul edilir ise, ön inceleme sonuçları, raporun kapsamı ve bedeli sözlü olarak bildirilir. Talep edildiği takdirde, yazılı olarak, e-mail ya da faks ile bildirilir.

- Rapor hazırlanması talep edildiğinde, rapor bedeli bir defada ULUSAL KRİMİNAL BÜRO hesabına yatırılır.

- Raporlama bedelinin yatırılmasını takip eden 10 - 25 gün içerisinde rapor hazırlanır, başvuru sırasında belirtilen adrese kargolanır.Başvuru :

ÖNEMLİ NOT : Ön inceleme bedeli olarak yatırılan bedellerin iadesi söz konusu değildir.


Başvuru sırasında gerekli evrak ve materyaller aşağıda belirtilmiştir.

Gerekli evrak ve materyaller randevu alınması şartı ile, ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya teslim edilebilir.
APS , kurye , kargo ile ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya gönderilebilir.Posta adresi, iletişim bölümünde yer almaktadır.


Başvuru için gönderilecek evrak ve materyaller ile birlikte, ön inceleme ücretinin ULUSAL KRİMİNAL BÜRO banka hesabına yatırılması gerekmektedir.Açıklama kısmına, başvuruda bulunan kişinin bilgileri yazılmalıdır.


- Ön İnceleme bedelinin yatırılmasını takip eden üç - beş iş günü içerisinde, ön inceleme sonucu sözlü olarak ya da imza içermeyen düz beyaz antetsiz kağıda yazılı olarak bildirilir.ADLİ BELGE ANALİZLERİ İÇİN


ADLİ BELGE ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

Yazı-imza basit işlemlerde 150 TL ön inceleme ile sonuçta mütalaası da 600-900 TL gibi son ücretle yapılmaktadır.
--
Nitelikli Yazı-İmza ve yoğun detay isteyen BİLİRKİŞİ Raporları ise ön inceleme 500 TL ve son Mütalaa ise 1000 TL veya yukarısı bedelle yapılmaktadır.

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.


-İmza aidiyeti tespiti


*Kuşkulu imzanın yer aldığı belgenin aslı / aslının fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü) / aslının taranarak dijital ortama aktarılmış hali / aslından alınmış kaliteli fotokopisi

*Kuşkulu imzayı barındıran evrakın düzenleme tarihine en yakın atılmış referans olabilecek imzaları taşıyan belgelerin asılları / asıllarının fotoğrafları / asıllarının taranarak dijital ortama aktarılmış hali / asıllarından alınmış kaliteli fotokopileri

( Serbest irade mahsulü imzaları taşıyan belgeler tercih edilir, imza sirküleri, vekaletnameler, imza beyannameleri, sözleşmeler….vb. Referans imzaların sayıca yeterli olması beklenir.)

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad, iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri, varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Evrak sayısı fazla ise, evrakların numaralandırılarak kodlanması gerekmektedir.


-İmza Yaşı

Yazı, imza, kağıt yaşı tespiti için, randevu alınarak ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'da, ilgili uzmanlarla yüzyüze görüşülmesi gerekmektedir. Tespitler, ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun kendine özgü analiz yöntem ve metodları ile yapılmaktadır.


*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad, iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Evrak sayısı fazla ise, evrakların numaralandırılarak kodlanması gerekmektedir.


-Belgede sahtecilik - Tahrifat

*Mürekkebe dayalı sahtecilikler, el yazısı ile ilave, kazıma, sürşarj, pul nakli, imzanın dijital olarak kopyalanarak aktarılması olguları için belgenin aslı

*Metnin altı imzalanırken, imza ile metin arasında bırakılan boşluğun yazıcı ile ya da el yazısı ile doldurulması olgularında, Kuşkulu imzanın yer aldığı belgenin aslı / aslının fotoğrafı / aslının taranarak dijital ortama aktarılmış hali / aslından alınmış kaliteli fotokopisi

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad, iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Evrak sayısı fazla ise, evrakların numaralandırılarak kodlanması gerekmektedir.

-Yazı incelemesi

*Kuşkulu yazımların yer aldığı belgenin aslı / aslının fotoğrafı / aslının taranarak dijital ortama aktarılmış hali / aslından alınmış kaliteli fotokopisi

*Kuşkulu yazımları barındıran evrakın düzenleme tarihine en yakın dönemde yazılmış referans olabilecek yazımları taşıyan belgelerin asılları / asıllarının fotoğrafları / asıllarının taranarak dijital ortama aktarılmış hali / asıllarından alınmış kaliteli fotokopi

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad, iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Evrak sayısı fazla ise, evrakların numaralandırılarak kodlanması gerekmektedir.
ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İÇİN

ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

Görüntü iyileştirme gibi basit işlemlerde 150 TL ön inceleme ile sonuçta mütalaası da 600-900 TL gibi son ücretle yapılmaktadır.
--
Nitelikli Görüntü -Detaylı şahıs tespiti işleri BİLİRKİŞİ Raporları ise ön inceleme 500 TL ve son Mütalaa ise 1000 TL veya tespit edilecek üst seviye bedelle yapılmaktadır.
--
Fali meçhul DEŞİFRE ÇALIŞMALARI ise işin cinsine göre sınıflandırılan bedelle yapılmaktadır.
--

-Video netleştirilmesi

*Videonun, kamera kayıt cihazından çıkış formatı ile alınmış bir kopyası.

( CD, DVD ya da USB belleğe kopyalanarak teslim edilmelidir. Kayıt kalitesinin düşürülmemesi adına, Video formatı değiştirilmemeli, video oynatılırken monitör üzerinden cep telefonu ile alınan kayıtlar gönderilmemelidir. Videolar mail yolu ile atılmamalıdır. İnternet üzerinde yer alan bir videonun incelenmesi için link gönderilmemeli, video doğrudan gönderilmelidir.)

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Videonun adı ve analizi istenen zaman dilimi saat dakika ve saniye olarak mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca kadrajda incelenmesi istenen kişi - nesne detayları ile belirtilmelidir.

( Konum, Renk, şekil bakımlarından )


-Videodaki kişi ile şüpheli bir kişinin kıyası


*Videonun, kamera kayıt cihazından çıkış formatı ile alınmış bir kopyası.

( CD, DVD ya da USB belleğe kopyalanarak teslim edilmelidir. Kayıt kalitesinin düşürülmemesi adına, Video formatı değiştirilmemeli, video oynatılırken monitör üzerinden cep telefonu ile alınan kayıtlar gönderilmemelidir. Videolar mail yolu ile atılmamalıdır. İnternet üzerinde yer alan bir videonun incelenmesi için link gönderilmemeli, video doğrudan gönderilmelidir.)


*Kayıtlı videoda görülen bir kişinin, kim olduğu ile ilgili bir tahmin ya da şüphe mevcut ise,

video ile birlikte, şüpheli kişinin de fotoğrafları gönderilmelidir.


*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Videonun adı ve analizi istenen zaman dilimi saat dakika ve saniye olarak mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca kadrajda incelenmesi istenen kişi - nesne detayları ile belirtilmelidir.

( Konum, dış görünüm bakımından )
ADLİ SES ANALİZLERİ İÇİN


ADLİ SES ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 500 TL

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.

-Ses kaydının netleştirilmesi, ses kayıtlarının tapesi (yazıya dökümü)

*Ses kaydının aslı. ( CD, DVD ya da USB belleğe kopyalanarak teslim edilmelidir. Kayıt kalitesinin düşürülmemesi adına, kayıt formatı değiştirilmemeli, kayıtlar mail yolu ile atılmamalıdır. )

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Analizi istenen zaman dilimi saat dakika ve saniye olarak mutlaka belirtilmelidir. Başvuruda bulunan avukat tarafından, ses kayıtlarının analizinde kanuni yönden herhangi bir sakınca olmadığı yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Aksi takdirde, ses kayıtlarının analizi yapılamamaktadır.)

-Ses aidiyeti

*Ses kaydının aslı. ( CD, DVD ya da USB belleğe kopyalanarak teslim edilmelidir. Kayıt kalitesinin düşürülmemesi adına, kayıt formatı değiştirilmemeli, kayıtlar mail yolu ile atılmamalıdır. )

*Karşılaştırılması istenen kişinin referans olabilecek ses kaydı. ( Kuşkulu ses kaydında zikredilen kelimeler en az üç tekrar ile söylenmeli, bir kayıt cihazı ile yaklaşık 30cm mesafeden kayıt alınmalı, alınan referans ses kaydı CD, DVD ya da USB belleğe kopyalanarak teslim edilmelidir. Referans ses kaydındaki seslerin, ilgili kişiye ait olduğu, avukatı tarafından taahhüt edilmelidir.)

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Analizi istenen zaman dilimi saat dakika ve saniye olarak mutlaka belirtilmelidir. Başvuruda bulunan avukat tarafından, ses kayıtlarının analizinde kanuni yönden herhangi bir sakınca olmadığı yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Aksi takdirde, ses kayıtlarının analizi yapılamamaktadır.)ADLİ BİLİŞİM ANALİZLERİ İÇİN

ADLİ BİLİŞİM ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 600 TL

- Rapor düzenleme bedeli, her olgu için farklı raporlama teknikleri kullanılabileceğinden değişken olacaktır.Ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenir ve bildirilir.

Bilgisayar- CCTV kamera bellekleri- Cep Telefonu -SIM Kart -USB bellek- Muhtelif Harici Belleklerin analizleri

*Dijital materyalin aslı. ( Taşıma sırasında olabilecek muhtemel fiziksel etkenlere karşı yeterli oranda tedbir almak başvuruda bulunanın sorumluluğundadır. Dijital materyaller birkaç kat olmak üzere, baloncuklu poşetlere sarılmalı, baloncuklu zarflara konmalı, sert kapaklı kutular içerisinde gönderirken sarsıntıları önlemek adına boş kısımlar gazete kağıtları ya da köpük ile doldurulmalıdır.)

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. Kurtarılması istenen datanın son konumu, dosya türü, adı mutlaka belirtilmelidir. Başvuruda bulunan kişi tarafından, dijital materyalin analizinde herhangi bir sakınca olmadığı yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Aksi takdirde, dijital materyalin analizi yapılamamaktadır.)
ADLİ DOSYA ANALİZLERİ İÇİN

ADLİ DOSYA ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir


- Yaklaşık Ön İnceleme bedeli: 500 - 5000* TL

- Rapor düzenleme bedeli, her olgu için farklı raporlama teknikleri kullanılabileceğinden değişken olacaktır.Ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenir ve bildirilir.

*Ön İnceleme bedeli Dosya konusu ve kapsamına göre değişken olduğundan, ön inceleme bedeli telefonda görüşülen ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanınca belirlenir.

*Dava dosyasının tarih sıralı fotokopisi, otopsi raporları - videoları, bilirkişi raporları, olay yeri videoları - tutanakları - krokileri, ifadeler, sorgu tutanakları, iddianame, gerekçeli karar, davaya ilişkin dijital materyallerin tamamı teslim edilmelidir.

*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran açıklayıcı istem dilekçesi. )


ADLİ TRAFİK KAZASI ANALİZLERİ İÇİN


ADLİ TRAFİK KAZASI ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

- Ön İnceleme bedeli: 600 TL

- Rapor düzenleme bedeli, raporun kapsamına, kullanılacak tekniğe, zamana bağlı olarak değişken olduğundan, ön inceleme aşaması sonrasında uzmanları tarafından belirlenmekte ve bildirilmektedir.

*Mevcut ise, olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları,

*Kaza tutanakları, olay yeri krokileri, araçların kaza sonrası aldıkları hasarları belirtir fotoğraf ve videolar,

*olayın meydana geldiği tarihte yola ilişkin, yol durumunu belirtir fotoğraf ve videolar,


*tanık, sanık, müşteki beyanları,


*dosya içeriğindeki tüm bilirkişi raporları, uzman mütalaaları gönderilmelidir.


*ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' ya hitaben yazılmış, ad-soyad,iletişim bilgileri, tarih, fatura bilgileri varsa raporlamanın tamamlanması için kritik tarih bilgisi ve imza barındıran,talep edilen teknik incelemenin detaylarını içerir şekilde hazırlanmış açıklayıcı istem dilekçesi.


*Tarafların iddialarını içerir savunma ve itiraz dilekçeleri de gönderilebilir.ÖNEMLİ NOT: Ön inceleme bedeli olarak yatırılan bedellerin iadesi söz konusu değildir.

ÖNEMLİ NOT_: Sözel olarak bildirilen kanaat hiçbir şekilde antetli kağıda yazılı olarak verilemez.Banka Bilgileri:

İletişime geçiniz
NOT:Özel ya da resmi hiçbir rapor Adli Merciler nezdinde bağlayıcı değildir. Bulgular ve raporlar sadece Adalete yardımcı olup HÜKÜM VERME ADALET MERCiiNE AİTTİR.

GELECEKTE, İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİNİZİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK
AŞAĞIDAKİ BROŞÜRÜ BİLGİSAYARINIZA VE CEP TELEFONUNUZA İNDİRİP SAKLAYINIZ.
ULUSAL KRİMİNAL BROŞÜRÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLANABİLİR.