ÜLKE ÇAPINDA VE ULUSLARARASI ADLİ KRİMİNAL İNCELEME İSTASYONU

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO; yaptığı raporların inceleme ve analizinde, dünya çapında kolluk kuvvetleri başta olmak üzere, Emniyet ve İstihbarat kuruluşları tarafından, Ülkemizde de Polis Kriminal ve Jandarma Kriminal gibi Emniyet teşkilatınca kullanılan, sonuç ve raporları Uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen özel amaçlarla üretilen son teknoloji yazılım ve cihazları kullanmaktadır.

Lisanslı olarak kullanılan bu cihazların, gelişen teknolojiye bağlı olarak düzenli bir şekilde güncellemelerini yaptıran, güncellemenin mümkün olmadığı durumda kullandığı cihazları yenileyen, düzenli bir şekilde bu cihazların eğitimlerini uzaktan veya üretici firma merkezinde alarak bilgi ve tecrübesini devamlı olarak taze tutmaktadır.

Bunun yanı sıra özel amaçlarla ihtiyacını hissettiği elektronik sistemlerini kendi bünyesinde dizayn edebilen, üreten ve ürettiren, bu faaliyetlerini Türkiye, İsveç ve İngiltere'de yürüten bir kuruluştur.

Kalite Politikası:

Çalışanların ortak katılımı ve çabaları ile toplam kalite ve sürekli gelişme anlayışı içinde; sektördeki tecrübe, uzman kadro ve teknolojik alt yapıyı istemci memnuniyetine dönüştürerek elde edilen saygınlığı ve güveni korumak, yönetmelikler ve yasal mevzuatlar çerçevesinde istemcilerin beklentilerinin de ötesinde, fark yaratan güvende, zamanında ve uygun maliyette hizmet sunarak, istemcilere rekabet avantajı sağlamak UKB’nin Kalite Politikasıdır.
Bu bağlamda;

  • Yönetim prensiplerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz politikanın ve yönetim sistemlerimizin şartlarını sağlayarak ayrıca sürekli geliştirip uygunluğun gözden geçirilmesini sağlamaktayız.
  • Politikamızı ve Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere duyurmakta, halkın ulaşabileceği bir şekilde anlaşılırlığını sağlamaktadır..
  • Sürekli iyileşen bir şekilde amaç ve hedefleri koyup bunların takibini sağlayarak gerçekleşmesi için gerekli bütün olanakları temin etmektedir.
  • Kalite ile ilgili yasal şartlar, istemci beklentileri gibi değişen şartları izleyip uygunluğunu değerlendirilmektedir..
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve müşterilerin beklentilerini sağlıyor ve gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır..
  • Çalışmalarımızı güncel tanımlanmış test metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartları esas alınarak sürdürülmektedir.
  • Konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek test metot ve standartlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik test cihazları kullanarak testler yapılmaktadır.
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışmakta ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.