ADLİ MUHASEBE VE BİLİRKİŞİLİK RAPORLAMALARI

  • Dava öncesi aşamalarda danışmanlık hizmetleri
  • Vergi ihtilaf konularında adli danışmanlık ve bilirkişilik raporlamaları
  • Özel amaçlara yönelik vergi ve yeminli mali müşavirlik adli raporlamaları
  • Şirket birleşme / bölünme / devir işlemlerinde adli danışmanlık ve adli bilirkişilik raporlamaları
  • Üretim tasdik raporlamaları konularında çalışmalar yapılmaktadır.