AVUKATLARA NOT

AVUKATLARA FARKLI ÇALIŞMA;

Avukatlar, kendilerine başvuruda bulunan Müvekkilin Soruşturma veya Kovuşturma aşamasındaki dosyasını almadan önce ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'dan teknik yardım alabilir.

Dosyanın içeriği, İfadeler, Raporlar, Otopsi Görüntüleri, Olay yeri görüntü ve kayıtları, Tutanaklar ile beraber varsa Kamera Görüntü kayıtları ile Ses kayıtları beraberindeki Olayın, varsa HTS raporları, Olay şayet bir dijital bilişim internet suçunu kapsıyorsa Dijital kaynakların kopyalarının, KOMPLE Büro' ya teslim edilmesinden sonra
dava ile ilgili,

( Tutanaklar, Görüntüler, Sesler, Dijitalller, HTS'ler bakımından )

BEŞ KOLDAN teknik destek alarak, dosyada ne derece etkili olunabileceği, savunmanın hangi teknik temellere oturtulması gerektiği hakkında kanaat sahibi olabilir.

-------------

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ' da temel hedef gönderilen işleri en geç otuz gün içerisinde ve müspet olarak sonuçlandırılmaya çalışmaktır.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun gelen iş emirlerini çeşitli nedenlerden dolayı olumsuz cevap ile iade ettiği iş oranı istatistiksel verilere göre, oldukça düşüktür.( %0,6 )

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO 'da iş kalitesinin her zaman zirvede tutulması ve iş teslim sürelerinin minimuma indirilmesi için, başvuruların, kabulü sınırlandırılmaktadır.Diğer bir deyişle, aylık iş yükü belirli bir oranda sabit tutulmaktadır. Aylık iş yükünün %50 si, Avukatlardan gelen başvuru taleplerine, %50 si Mahkeme ve Savcılıklardan gelen iş emirlerine ayrılmıştır.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ' da itinalı ve mutlaka sonuca giden çalışmaların devamı için Savcılık - Mahkeme ve Avukatların iş emirlerini göndermeden önce, duruşma günlerine göre termin zamanlama mutabakatları rica olunmaktadır.