ULUSLARARASI KRİMİNAL ÇALIŞMALAR

-Yurtdışında meydana gelen faili meçhul cinayetler, gasp, şüpheli ölümler, hırsızlık olguları, sonuçlanmamış ve halen devam eden davalar ile ilgili kriminal çalışma talepleri durumlarına göre kabul edilmeye devam edilmektedir.

Yurtdışındaki savcılıklarda veya mahkemelerde, faili meçhul olarak kapatılmış dosyalar, veya, halen devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma dosyalarına, verilmiş ve / veya onanmış hükümler hakkında

YENİDEN DEĞERLENDİRME, OLAY VE HADİSENİN İRDELENMESİ, DOSYADAKİ DELİLLERİN BU DEFA

*GÖRÜNTÜ ANALİZİ - İYİLEŞTİRMESİ,

*HARDDİSK - CEP TELEFONU GİBİ DİJİTAL DATALARIN KURTARILMASI VE İNCELENMESİ,

*SES ANALİZİ - İYİLEŞTİRMESİ VE KİMLERE AİT OLDUKLARININ TESPİTİ,

*OLAYDAKİ TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN İNCELENMESİ,
(Arayan - aranan telefonların dökümü, nereden hangi saatte hangi konumdan arandıklarının tespiti.),
*OLAYDAKİ VARSA OTOPSİ VIDEOSU VE/ VEYA POLİS OLAY YERİ VIDEO VE GÖRÜNTÜLERİ,

*BÜTÜN BU ELDE EDİLECEK VERİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA DOSYASINDAKİ İFADELERLE
NE DERECE ÖRTÜŞTÜĞÜ VEYA NE DERECE ÇELİŞTİĞİNİN TESPİTİ,

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da yetişmiş, ULUSAL KRİMİNAL' in inceleme disiplin ve metodlarına,
tekniklerine, donanımlarına adapte olmuş ve ileri kriminal eğitimlerini ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da geliştirmiş,
çok sayıda donanımlı genç hukukçu ve adli bilimler uzmanlarının çalışmaları eşliğinde değerlendirilmekte olup,

Dosyanın tamamı üzerinde kriminal çalışmalar yapılmakta ve elde edilen bulgular
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun İstanbul ve Londra birimlerinde işlenerek adli merciilere sunulmak üzere raporlanmaktadır.
Bulgulara göre adli olgular yeniden değerlendirilmek üzere yabancı ülke adli makamlarına ve aynı zamanda ilgilisinin yetkisi ile TÜRK makamlarına arz edilmektedir.

-------------------

Tüm yurt genelinde olduğu gibi talep gelmesi halinde yurt dışında da yerinde inceleme, soruşturma, bilgi alma, done elde etme yetenek ve tekniklerine sahip BÜRO uzmanları,

Acil durumda ilgili ülke adli birimine el konulmasında muacceliyet kespeden ön raporlama ile delillerin kaybolmadan elde edilip muhafaza altına alınması mütalaası verilecek hale getirilmekle, Bu aşamadan sonra olgu üzerinde yapılan çalışmalar sürdürülmeye devam edilmektedir.