DİKKAT ! ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'DA SESLER BÖYLE DÜZELTİLEBİLİYOR

Tıklanıp dinlenebilir

SES VE GÖRÜNTÜ İŞLERİNE YAPILAN BİRKAÇ ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

SES VE VİDEO ÇÖZÜMLERİ

Bir Suçun işlendiği ve Olayın kaydedildiği VİDEO KAMERA GÖRÜNTÜLERİ veya Komplo amaçlı GİZLİ veya açık SES KAYITLARI'nın bir şekilde Mahkeme veya C.Başsavcılığı Kasasından çıkartılmasında sakıncalı olan bir durum söz konusu olduğu durumlarda;

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanları Video kamera // Ses Analizi // Dijital Suç Analizi // Adli Belge analizi ve daha başka sistemlerle donatılmış

TAM DONANIMLI ARAÇLARLA veya SEYYAR KARAKOL EKİPMANLARIYLA, Mahkemelerin veya C.Başsavcılıklarının olduğu şehirlere gidebilmekte, gereken Adli Analiz çalışmalarını mahalinde yapabilmektedir.

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO yurt içi yerinde inceleme yapabildiği gibi gerektiğinde sınır ötesi ülkelere de gidebilmekte ve mahalinde teknik çalışma yapabilmektedir,

BÜRO'nun böyle bir ihtiyaç durumunda bütün ülkeler için hiçbir şeklide vizeye ihtiyacı bulunmadan dünyanın her ülkesine ilk 2 saat içinde çıkış yapabilecek çok özel bir konumu ve imkanları mevcuttur.

Ses konusunda yapılan çalışmalarda bir tehdide konu olan, anlaşılamayan veya gürültülü bir ortamda kaydedilen seslerin temizlenerek yargıya kesin kanaat verecek şekilde tehdidin ortaya çıkarılmış şekilde deşifresi mümkün olmaktadır.

Şantaj amaçlı hazırlanan bazı ses kayıtlarında kelimelerin ve hecelerin yer değiştirerek veya aradan bazı kelime ve hecelerin çıkartılarak anlam değişikliğine uğratılması gibi kötü amaçlı eylemler BÜRO tarafından çözülmektedir.

Ses konusunda dikkat çeken bir husus da,

Silahlı bir olayda bir olay yerinde kaç el silah ateşlendiği, hangi merminin hangi silahtan atıldığı, hangi sesin hangi silaha ait olacağı, olay yerinde polisin kaç adet kovan bulması gerektiği, silah atımları arasında kaç saniye veya kaç salise zaman olduğu, çatışma esnasında uzaktan olay yerine doğru başkası veya başkaları tarafından atış yapılıp yapılmadığı, olaya karışan şahısların hangisinin silahlı hangisinin silahsız olduğu vs. gibi konular ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun 1. Derecede uzmanlık alanına giren hususlardandır.