SES VE VİDEO GÖRÜNTÜ ÇÖZÜMLERİ

ADLİ GÖRÜNTÜ ANALİZLERİ İÇİN ÜCRETLER: UKB Rapor ve Özel Mütalaaları RESMİ'dir

Görüntü iyileştirme gibi basit işlemlerde 150 TL ön inceleme ile sonuçta mütalaası da 600-900 TL gibi son ücretle yapılmaktadır.
--
Nitelikli Görüntü -Detaylı şahıs tespiti işleri BİLİRKİŞİ Raporları ise ön inceleme 500 TL ve son Mütalaa ise 1000 TL veya tespit edilecek üst seviye bedelle yapılmaktadır.
--
Fali meçhul DEŞİFRE ÇALIŞMALARI ise işin cinsine göre sınıflandırılan bedelle yapılmaktadır.
--

GÖRÜNTÜ ve VİDEO KAMERA kayıtları ile SES ANALİZLERİ ve AİDİYETLERİ konuları

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun , Avrupa çapında Tanınan ve bilinen uzmanlık konularındandır.


Kamera ve video kayıtlarında trafik kazaları, cinayet, gasp, cinsel taciz gibi iyi görülemeyen ve net olmayan görüntülerin temizlenerek, geliştirilerek şüphelinin ve suçun iddia makamı, yargı veya savunma avukatı tarafından rahatlıkla anlaşılacak şekilde deşifresi yapılmaktadır.


Temiz ve açılmış görüntüler hazırlanacak olan deşifre videosunda hareketli olarak zoomlu ve mercekli olarak tekrarlanmış ve yavaşlatılmış halleriyle yargıya mutlaka kanaat verecek hale getirilebilmektedir.Bu deşifre videosu ayrıca hareketli videodaki görüntülerin tamamının sıralı olarak basılması suretiyle rapora geçirilmekte ve yargıya hem hareketli deşifre videosu hem de deşifrenin basılmış hali sunulmaktadır.

...

Bir Suçun işlendiği ve Olayın kaydedildiği VİDEO KAMERA GÖRÜNTÜLERİ veya Komplo amaçlı GİZLİ veya açık SES KAYITLARI'nın bir şekilde Mahkeme veya C.Başsavcılığı Kasasından çıkartılmasında sakıncalı olan bir durum söz konusu olduğu durumlarda;


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO uzmanları Video kamera // Ses Analizi // Dijital Suç Analizi // Adli Belge analizi ve daha başka sistemlerle donatılmış

TAM DONANIMLI ARAÇLARLA veya SEYYAR KARAKOL EKİPMANLARIYLA, Mahkemelerin veya C.Başsavcılıklarının olduğu şehirlere gidebilmekte, gereken Adli Analiz çalışmalarını mahalinde yapabilmektedir.


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO yurt içi yerinde inceleme yapabildiği gibi gerektiğinde sınır ötesi ülkelere de gidebilmekte ve mahalinde teknik çalışma yapabilmektedir,

BÜRO'nun böyle bir ihtiyaç durumunda bütün ülkeler için hiçbir şeklide vizeye ihtiyacı bulunmadan dünyanın her ülkesine ilk 2 saat içinde çıkış yapabilecek çok özel bir konumu ve imkanları mevcuttur.


Ses konusunda yapılan çalışmalarda bir tehdide konu olan, anlaşılamayan veya gürültülü bir ortamda kaydedilen seslerin temizlenerek yargıya kesin kanaat verecek şekilde tehdidin ortaya çıkarılmış şekilde deşifresi mümkün olmaktadır.


Şantaj amaçlı hazırlanan bazı ses kayıtlarında kelimelerin ve hecelerin yer değiştirerek veya aradan bazı kelime ve hecelerin çıkartılarak anlam değişikliğine uğratılması gibi kötü amaçlı eylemler BÜRO tarafından çözülmektedir.


Ses konusunda dikkat çeken bir husus da,

Silahlı bir olayda bir olay yerinde kaç el silah ateşlendiği, hangi merminin hangi silahtan atıldığı, hangi sesin hangi silaha ait olacağı, olay yerinde polisin kaç adet kovan bulması gerektiği, silah atımları arasında kaç saniye veya kaç salise zaman olduğu, çatışma esnasında uzaktan olay yerine doğru başkası veya başkaları tarafından atış yapılıp yapılmadığı, olaya karışan şahısların hangisinin silahlı hangisinin silahsız olduğu vs. gibi konular ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun 1. Derecede uzmanlık alanına giren hususlardandır.