ULUSAL KRİMİNAL BÜRO
ÜLKE ÇAPINDA VE ULUSLARARASI
ADLİ  KRİMİNAL  İNCELEME  İSTASYONU

© 2011 Ulusal Kriminal Büro Tüm Hakları Saklıdır.
+90 212   271 79 22  /  İstanbul Büro
+90 212   293 09 38    /    Taksim Büro

R
+90 212   271 79 23    /    Büyükdere Büro
Broşürü
saklayın.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, 2014 YILI İSTANBUL ADLİ KOMİSYON BİLİRKİŞİ LİSTESİNDEDİR
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, 2008 yılından bu yana kamuya, yargıya ve avukatlara teknik çözümler yapmaktadır.

2013 yılı haziran ayı itibarıyla AMERİKAN FBI ve ingiliz SCOTLAND YARD ( METROPOLITAN POLICE ) tecrübeli uzmanları ile karşılıklı işbirliği çalışmaları başlamıştır.

2013 yılı itibariyle, ülke çapında, daha geniş kitlelere adli teknik raporlama, bilirkişilik ve uzman mütalaası vermek üzere en üst çalışma segmentine geçilmiştir.

Kurum bünyesinde, elektronik mühendisi, bilişim mühendisi,
adli tıp uzmanı, tıp doktorları,
hukuk müşavirleri, trafik suçları uzmanları,
İngiliz ve Alman Kriminal Polis merkezlerinde uzun süre eğitim görmüş ve çalışmış Kriminal Uzmanlar,
İngiliz Kriminal Akademilerinden masterlı , ayrıca Türk Adli Tıp Enstitüsünden Masterlı, Doktoralı genç ve tecrübeli Kriminal Uzmanlar,
İngiliz, Alman, Rus, İsveç Kriminal Dairelerinden Görüntü, Ses, grafik, grafometri konularında eğitim almış genç ve dinamik  uzmanlar bulunmaktadır.

****************************

BÜRO 'dan alınacak hizmet alanları aşağıdaki gibidir:

KLASİK KRİMİNAL İNCLEME VE ADLİ RAPORLAMA (Savcılık - Mahkeme ve Avukatlara)

-Suç konusu bir olayın, soruşturma evresinde ve / veya yargının kovuşturma evresinde

1. Görülen veya iyi görülemeyen kamera kayıtlarının yargının hüküm vereceği şekilde anlaşılır hale getirilmesi,
2. Bir tehdite konu veya herhangi bir şekilde kayda alınmış olan ses kayıtlarının anlaşılır hale getirilerek, adli çözümünün yapılması ve tapesi,
3. Dava ile ilgili delillere havi olduğundan şüphelenilen veya dijital bir suçun işlendiği bilgisayar, cep telefonu, kayıt cihazı, GPS gibi dijital materyallerin adli olarak imajlarının alınıp, incelenmesi, raporlanması,
4. Evraklar üzerinde yer alan İmza, paraf, yazımların aidiyet bakımından incelenmeleri, evrakların tahrifat ve muhtelif sahtecilik unsurları bakımından değerlendirilmeleri, bulguların raporlanması.

**************************


YARGI VE SORGU DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN KAPSAMLI TEKNİK ÇALIŞMALAR  (Savcılık - Mahkeme ve Avukatlara)


Mahkeme ve Savcılık dosyalarındaki, olay niteliğine göre, belge, evrak, sorgulama tutanakları, zabıtlar, olay yeri krokileri - fotoğrafları, HTS raporları, Ses ve Görüntü kaynakları, Dijital datalar, Bilirkişi raporları, İddianame, otopsi rapor ve görüntüleri, tanık ve sanık ifadeleri gibi tüm bulguların, Görüntü - ses analizleri , belge incelemeleri , eldeki dijital tüm dataların irdelenmesi, HTS raporları ile dosyadaki ifadelerin kıyaslanması açısından tam olarak incelenmesi. Derin kriminal araştırmalar sonucu, görüntü, ses, dijital datalar, Hts raporları ile dosyanın örtüşme yönünden incelenmesi. Örtüşüyor ise, örtüştüğü noktaların, çelişiyorsa, çelişkilerin belirtilerek konunun yargı tarafından kolaylıkla anlaşılır hale getirilmesi ve raporlanması. 

Yapılan çalışmalar yargıya görsel, okunsal ve sesli işitsel bir kriminal deşifre filmi şeklinde, DVD'ye kaydedilerek sunulur.

Sunulan makam tarafından izlemeye vakit bulunamayabileceği de varsayılarak, deşifre filmi, en ince detaylara varıncaya kadar, gerektiğinde yüzlerce sayfayı bulacak şekilde, renkli olarak basılır ve Yargıya sunulur.

Geride kalan 5 yıl içerisinde olduğu gibi ;
bundan sonra da Türkiye genelindeki tüm Ceza ve Hukuk Mahkemelerinden ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından re' sen veya talimat ile gönderecek iş emirleri kabul edilmeye devam olunacaktır.
Ayrıca,
Türkiye genelindeki Barolara kayıtlı tüm avukatlardan yapılacak başvurular kabul edilmeye devam edilecektir.
Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılıklarından gelecek iş talimatlarının içeriğine bakılmaksızın ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından hizmet verilmeye devam edilecektir.

**************************

2013 yılı itibariyle kişi ve özel kurumlardan yapılacak başvuruların kabulüne bazı kısıtlamalar konulmuş olup,
bunlar ;


- Kişi ve özel kurumların nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap olaylarına karışmış olanlar,
- Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı ile iştigal etmiş olanlar,
- Cinsel taciz, tecavüz ve devlet malına zarar vermiş olanlara,
Mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarından  talimat gelmedikçe, bundan önce olduğu gibi, herhangi bir teknik hizmet verilmeyecektir.


Ancak;
Bu suçlarla suçlanan, fakat gerçekte masum olan bütün kişi ve kurumlara bundan önce olduğu gibi teknik hizmet verilmeye devam edilecektir.

************************

Hiçbir Kurum raporu veya mütalaası yargıyı ve yargıcı bağlayıcı değildir.


ULUSAL KRİMİNAL BÜRO,
verdiği raporların her zaman ve her platformda arkasında bulunur ve bulunacaktır.

------------

Hükümlüsünün ağırlaştırılmış müebbet hapsi yargıtayca kesinleşen, iki intihar dosyası YENİDEN AÇILMIŞTIR.
-BÜRO konuya çalışmaktadır.

-------------
Askeri Savcılıklardan yapılan kriminal inceleme başvurularında, görüntü, ses kayıtları, dijital dataların yanı sıra, otopsi videoları, raporları ve HTS kayıtlarının da gönderilmesi gerekmektedir.
-------------

Türkiye genelindeki Polis ve Jandarma'dan yapılan Müracaatlar,BÜRO'ya doğrudan değil, Mutlaka C.SAVCILIĞI kanalı  veya MAHKEME talimatı ile yapılmalı,ve
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO  & ULUSAL TEKNİK BÜRO ,
RE'SEN atanmalıdır.
----------

DAVA DURUŞMALARI  Mümkünse İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GELİNMİŞ OLMADIKÇA, Mahkeme ve C.Savcılığından gönderilecek olan KRİMİNAL DEŞİFRE  istemlerinde,
DAVA DOSYASININ TAMAMI değil,
sadece İlgili kısımları gönderilmelidir
-----------

Mahkeme Kalemlerince gönderilecek  CD-DVD-HARD DİSK,GSM telefon,NOTEBOOK vs gibi materyallerin gönderim esnasında kırılmaması ve
DELİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ için
dikkatle anti-Şok paketleme yapılmalıdır.
--------------

BEŞ koldan yapılan eş zamanlı DAVA DOSYASI incelemelerinde
İfadelerdeki Çelişkiler ve Örtüşmelerin kesin olarak saptanması için,
Her biri BEŞ KOL Uzmanı olan BÜRO yetkilileri,
OLAY'ları ve DOSYA kapsamını ÜÇLÜ  GRUP ÇALIŞMASIYLA ;
Görüntü,Ses,Dijital datalar,HTS raporları,
Adli Belgeler ve Dokuları olarak
BEŞ KOLDAN müdahale ederek incelemektedirler.
----------------

Avukatlardan gönderilecek ilan İSTEM dosyalarında,
Müvekkillerin Sabıka belgesi bulunması BÜRO prensiplerince aranan bir husus olup
mümkünse eklenmeli ,
İSTEM'de tarih - zaman  ve OLAY çok net belirtilmelidir.
--------------

Mahkeme ve Avukatlarca İstenecek olan
YERİNDE İNCELEME ve GENEL KEŞİF İstemlerinde,
BÜRO'nun Mekanik - Elektronik - Balistik - Su Altı - Uçuş Ekibiyle,
Trafik Ekibi ve TIP Hekimliği Uzmanlarının varlığı ve Ülke genelinde
KARA DENİZ VE HAVADA VE SU ALTINDA
HER TÜRLÜ KEŞİF ve FOTO FİLM imkanları bilinmelidir.

--------------
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEKİ
         ÜST SEVİYE KRİMİNAL ADLİ BELGE VE EVRAKTA SAHTECİLİK EĞİTİMİNDE
ARALARINDA,
TÜRKİYE 'DEN SADECE ULUSAL KRİMİNAL BÜRO 'NUN İKİ UZMANININ İŞTİRAK ETTİĞİ KURSA
İNGİLTERE - AMERİKA - KANADA - MEKSİKA - İSRAİL DEVLET OTORİTELERİNDEN EN ÖNEMLİ
TOPLAM 20 UZMAN KATILMIŞ VE KURSU TAMAMLAYARAK SERTİFİKALARINI ALMIŞLARDIR.

ULUSAL KRİMİNAL'DEN ÖNEMLİ BİLDİRİLER
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO,
GERÇEĞE AYKIRI VEYA BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA RAPOR VE MÜTALAA DÜZENLEMEMEKTEDİR.


MÜTALAA VE RAPORLAR BÜRO'NUN, KENDİ TEKNİK GÜCÜ VE İNANÇLARI DOĞRULTUSUNDA, DOĞRU DÜRÜST YAPILMAKTADIR.


ÇIKAN NETİCEYE, HİÇBİR ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLEMEZ.


ALINAN İŞLER İÇİN, BU AÇIKLAMA KABUL EDİLMİŞ OLUNACAKTIR.
İŞ KABUL PROTOKOLÜ
AVUKATLARA NOT
ULUSLARARASI KRİMİNAL ÇALIŞMALAR
KRİMİNAL ÇALIŞMA YAPILAN LİSANLAR
ADLİ MUHASEBE RAPORLAMALARI
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO İSTASYONUMUZ
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO VİDEO GALERİ
GEZİ OLAYLARI NEDENİYLE,İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA YAPILAN ŞİKAYETLERE,
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO İSTASYONLARI İNCELEME MERKEZİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.
#ulusalkriminal
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO DEŞİFRELERİ VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI, SOLDAKİ FACEBOOK ve SAĞDAKİ TWİTTER  PROFİLLERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR.
@ulusalkriminal
AVUKATLARA TEKNİK HİZMET AVANTAJLARI VE DETAYLAR
BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ, T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMATINA YAPILAN ÇALIŞMADA ALINAN KESİN SONUÇ, CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİR BRİFİNG İLE SUNULMUŞTUR.
GEZİ OLAYLARINDA, BİR GÖZÜ KÖR OLAN VE ATEŞE ATILDIĞI İDDİA OLUNAN Hakan YAMAN DOSYASI BÜRO'ya İNMİŞTİR.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO,
GERÇEĞE AYKIRI VEYA BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA RAPOR VE MÜTALAA DÜZENLEMEMEKTEDİR.


MÜTALAA VE RAPORLAR BÜRO'NUN, KENDİ TEKNİK GÜCÜ VE İNANÇLARI DOĞRULTUSUNDA, DOĞRU DÜRÜST YAPILMAKTADIR.


ÇIKAN NETİCEYE, HİÇBİR ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLEMEZ.


ALINAN İŞLER İÇİN, BU AÇIKLAMA KABUL EDİLMİŞ OLUNACAKTIR.