ULUSAL KRİMİNAL BÜRO
ÜLKE ÇAPINDA VE ULUSLARARASI
ADLİ  KRİMİNAL  İNCELEME  İSTASYONU

© 2011 Ulusal Kriminal Büro Tüm Hakları Saklıdır.
+90 212   271 79 22  /  İstanbul Büro
+90 212   293 09 38    /    Taksim Büro

R
+90 212   271 79 23    /    Büyükdere Büro
Broşürü
saklayın.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO UYAP 2010 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO, 2008 yılından bu yana kamuya, yargıya ve avukatlara teknik çözümler yapmaktadır.

2013 yılı haziran ayı itibarıyla AMERİKAN FBI ve ingiliz SCOTLAND YARD ( METROPOLITAN POLICE ) tecrübeli uzmanları ile karşılıklı işbirliği çalışmaları başlamıştır.

2013 yılı itibariyle, ülke çapında, daha geniş kitlelere adli teknik raporlama, bilirkişilik ve uzman mütalaası vermek üzere en üst çalışma segmentine geçilmiştir.

Kurum bünyesinde, elektronik mühendisi, bilişim mühendisi,
adli tıp uzmanı, tıp doktorları,
hukuk müşavirleri, trafik suçları uzmanları,
İngiliz ve Alman Kriminal Polis merkezlerinde uzun süre eğitim görmüş ve çalışmış Kriminal Uzmanlar,
İngiliz Kriminal Akademilerinden masterlı , ayrıca Türk Adli Tıp Enstitüsünden Masterlı, Doktoralı genç ve tecrübeli Kriminal Uzmanlar,
İngiliz, Alman, Rus, İsveç Kriminal Dairelerinden Görüntü, Ses, grafik, grafometri konularında eğitim almış genç ve dinamik  uzmanlar bulunmaktadır.

****************************

BÜRO 'dan alınacak hizmet alanları aşağıdaki gibidir:

KLASİK KRİMİNAL İNCLEME VE ADLİ RAPORLAMA (Savcılık - Mahkeme ve Avukatlara)

-Suç konusu bir olayın, soruşturma evresinde ve / veya yargının kovuşturma evresinde

1. Görülen veya iyi görülemeyen kamera kayıtlarının yargının hüküm vereceği şekilde anlaşılır hale getirilmesi,
2. Bir tehdite konu veya herhangi bir şekilde kayda alınmış olan ses kayıtlarının anlaşılır hale getirilerek, adli çözümünün yapılması ve tapesi,
3. Dava ile ilgili delillere havi olduğundan şüphelenilen veya dijital bir suçun işlendiği bilgisayar, cep telefonu, kayıt cihazı, GPS gibi dijital materyallerin adli olarak imajlarının alınıp, incelenmesi, raporlanması,
4. Evraklar üzerinde yer alan İmza, paraf, yazımların aidiyet bakımından incelenmeleri, evrakların tahrifat ve muhtelif sahtecilik unsurları bakımından değerlendirilmeleri, bulguların raporlanması.

**************************


YARGI VE SORGU DOSYASI ÜZERİNDE YAPILAN KAPSAMLI TEKNİK ÇALIŞMALAR  (Savcılık - Mahkeme ve Avukatlara)


Mahkeme ve Savcılık dosyalarındaki, olay niteliğine göre, belge, evrak, sorgulama tutanakları, zabıtlar, olay yeri krokileri - fotoğrafları, HTS raporları, Ses ve Görüntü kaynakları, Dijital datalar, Bilirkişi raporları, İddianame, otopsi rapor ve görüntüleri, tanık ve sanık ifadeleri gibi tüm bulguların, Görüntü - ses analizleri , belge incelemeleri , eldeki dijital tüm dataların irdelenmesi, HTS raporları ile dosyadaki ifadelerin kıyaslanması açısından tam olarak incelenmesi. Derin kriminal araştırmalar sonucu, görüntü, ses, dijital datalar, Hts raporları ile dosyanın örtüşme yönünden incelenmesi. Örtüşüyor ise, örtüştüğü noktaların, çelişiyorsa, çelişkilerin belirtilerek konunun yargı tarafından kolaylıkla anlaşılır hale getirilmesi ve raporlanması. 

Yapılan çalışmalar yargıya görsel, okunsal ve sesli işitsel bir kriminal deşifre filmi şeklinde, DVD'ye kaydedilerek sunulur.

Sunulan makam tarafından izlemeye vakit bulunamayabileceği de varsayılarak, deşifre filmi, en ince detaylara varıncaya kadar, gerektiğinde yüzlerce sayfayı bulacak şekilde, renkli olarak basılır ve Yargıya sunulur.

Geride kalan 5 yıl içerisinde olduğu gibi ;
bundan sonra da Türkiye genelindeki tüm Ceza ve Hukuk Mahkemelerinden ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından re' sen veya talimat ile gönderecek iş emirleri kabul edilmeye devam olunacaktır.
Ayrıca,
Türkiye genelindeki Barolara kayıtlı tüm avukatlardan yapılacak başvurular kabul edilmeye devam edilecektir.
Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılıklarından gelecek iş talimatlarının içeriğine bakılmaksızın ULUSAL KRİMİNAL BÜRO tarafından hizmet verilmeye devam edilecektir.

**************************

2013 yılı itibariyle kişi ve özel kurumlardan yapılacak başvuruların kabulüne bazı kısıtlamalar konulmuş olup,
bunlar ;


- Kişi ve özel kurumların nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap olaylarına karışmış olanlar,
- Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı ile iştigal etmiş olanlar,
- Cinsel taciz, tecavüz ve devlet malına zarar vermiş olanlara,
Mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarından  talimat gelmedikçe, bundan önce olduğu gibi, herhangi bir teknik hizmet verilmeyecektir.


Ancak;
Bu suçlarla suçlanan, fakat gerçekte masum olan bütün kişi ve kurumlara bundan önce olduğu gibi teknik hizmet verilmeye devam edilecektir.

************************
Hiçbir Kurum raporu veya mütalaası yargıyı ve yargıcı bağlayıcı değildir.


İŞ KABUL PROTOKOLÜ
#ulusalkriminal
' ULUSAL KRİMİNAL BÜRO ' DİKKATLE İZLENİP TAKİP EDİLMELİ - BİR GÜN ANİDEN İHTİYAÇ OLABİLİR
@ulusalkriminal
T.C.YARGIÇ ve SAVCILARINA - ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun, SAVCI VE YARGIÇTAN FARKI
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'nun
ADALET VE ETİK DEKLARASYONUDUR
UKB / ULUSAL KRİMİNAL BÜRO UZMANLARININ ULUSLARARASI YETKİLİ ADLİ KRİMİNAL TAHKİKAT UZMANLIĞI ÜNVANIYLA, ORİJİNAL SERTİFİKALARI VE ULUSLARARASI YETKİLERİNİN TEBLİĞİ İLANI VE TEBRİK YAZISI - TIKLAYINIZ
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da yapılan çalışmalar için, hiçbir şekilde dayatma, yönlendirme yapılamaz, sonuçlara itiraz edilemez.
-------
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' da yapılan Kriminal analizler, Keşif çalışmalarına ilişkin görseller için tıklayınız.
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun çalışmaları
0212 271 79 22 - 23

Yıllık 2000 - 3000 adet raporun basıldığı, ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun kendi bünyesindeki dijital basım tesisi için tıklayın:
DİJİTAL BASIM TESİSİ
-----
T.C. YARGISI’nda herhangi bir makam tarafından verilen İş emrinde,
(UKB) ULUSAL KRİMİNAL BÜRO yapacağı DEŞİFRE çalışmalarında

KAİNATIN ADALET KAVRAMINI VE YÜCE İNSANLIK ONURUNU GÖZ ÖNÜNE ALARAK ÇALIŞIR. ve Büro bilir ki;
ALLAH ADALETLE DAVRANMAYI EMRETMEKTEDİR.
0212 271 79 22 - 23
TÜRK YARGISININ SAVCI VE YARGIÇLARINDAN GELEN YÜZLERCE TAKDİR VE TEŞEKKÜRLERDEN BİRİ !
AVUKATLARIN VE TÜRK HUKUKÇULARININ DİKKATİNE - ÖNEMLİ AÇIKLAMAYıllık 2000 - 3000 adet raporun basıldığı, ULUSAL KRİMİNAL BÜRO' nun kendi bünyesindeki dijital basım tesisi için tıklayın:
DİJİTAL BASIM TESİSİ

AVUKATLARA NOT
ULUSLARARASI KRİMİNAL ÇALIŞMALAR
KRİMİNAL ÇALIŞMA YAPILAN LİSANLAR
ADLİ MUHASEBE RAPORLAMALARI
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO İSTASYONUMUZ
ULUSAL KRİMİNAL BÜRO VİDEO GALERİ